Legekontoret

Hovedsiden

Diverse foto som alle er tatt av Johan Martin Mathisen. Under arbeid med restaurering av handelsstedet, nybygg og ellers aktiviteter.

Legekontoret

Her var det varme på. Det ble hele tiden brukt til spiserom/varmerom for de som arbeidet der eller var på dugnad. Også brukt ved planlegging av arbeide - av Johan og Jann.

(6119)

(5860)

 PÅ LEGEKONTORET - ELSA BREIVIK, JANN BREIVIK, LILLIAN AARNES FALCH OG MARIT HAGTVEDT.  OG JOHAN MARTIN MATHISEN BAK KAMERAET.

(6030)
Myr til oven i venterommet ble fjernet.

(6031)

(6122)