Sildefisket i Rødøy før 1915

Tilbake

Bok om sildefisket på HELGELAND.

Elektronisk utgave - se her.

1908 Rødøy

© RLA.

1893 - Tjongsfjorden i Rødøy

1894 (1)

1894 (2)

Storsildfikser i 1860 årene

© RLA. Klipp fra Rødøy historielags årbok nr 7.

BEISVÆR, OG DELVIS SELSØYVIK 1860-1870 ÅRENE

Under her, innledning til en 10 siders artikkel i Rødøy historielags årbok nr. 7. Den omtaler det storsildfiske som skjedde ved Besvær, Selsøyvik og ellers i Rødøy i 1860-årene og litt ut i 1870-årene.