Poststedet Vågaholmen

Brevhuset

Brevhusstempel. Stempla med 4-rings kassasjonsstempel nr 82. Sidestemplet Nordre Helgelands P.Eksp. 2?-?-22 på brev frankert m/ NK122. Brukstid 9 år, før stedet fikk poståpneri 1.10.1930.

VÅGAHOLMEN (nedlagt)

Brevhus - (Kommune og fylke ikke registrert)
Opprettet : 1921-12-01
Nedlagt : 1930-09-30

VÅGAHOLMEN brevhus, i Rødøy herred, Nordland fylke, under Bodø postkontor, ble opprettet den 1.12.1921.
  Brevhuset VÅGAHOLMEN ble lagt ned fra 1.10.1930 og samtidig omgjort til poståpneri.
  Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 82. (se brev nedenfor).

Brevhusstyrer:
Ds.eksp. Arnulf Hansen 1.12.1921 (f. 1889).

Kilder: Postmuseet posthusdatabase.

Poststedet

1930 NA. © RLA.

8185 Vågaholmen
Poståpneri - Rødøy (Nordland)
Opprettet : 1930-10-01
Nedlagt : 1995-07-14

VÅGAHOLMEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Rødøy herred, Nordland fylke, under Bodø postkontor, i stedet for det tidligere brevhus, ble underholdt fra 1.10.1930 for den post som kunne sendes til/fra stedet med dampskip. Sirk. 37, 13.9.1930.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8185 VÅGAHOLMEN, i Bodø postområde, ble lagt ned fra 15.7.1995. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 16, 22.6.1995. 

Stempler

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.

Poståpnere/bestyrere

(8185)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Arnulf Hansen 1.10.1930 (f. 1889).
Ds.eksp. Christian Berg Hansen midlertidig fra ca 1945, fast 1.5.1948.
Randi Larsen 1.8.1988.
Postkass. Beathe-Christin Pedersen Thoresen 11.6.1990.
Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1932, da årlig lønn ble satt til kr 270,-. Fra 1937 kr 360,-.


Kilder: Postmuseet posthusdatabase.

1942

© RLA.

Var innom rådhuset noen år.....

Posthuset flytta fra lokaler i handelsforretningen Arnulf Hansen & Co AS - og inn i det nye rådhusbygget - på den tid kalt for "Golanhøyden".  2. desember 1985 var datoen.