Noe om adkomstveien til bryggene

Gammel og nye vei

Hovedsiden

Før

Foto tatt kvelden før det ble satt igang arbeid med den. Her er den orginale veien men stedet var i bruk. RLA 2062.

Opp mot dagen Kilaveien. Dagen før arbeid. RLA 2065.

Før

Dagen før endring av vegen. RLA 1463.

Ny vei

Ny vei

1. oktober 2006.
RLA 2011.

Ny vei

01,10,2006. RLA 2012.

Ny vei

01,10.2006. RLA 2013.

Ny vei

01.10.2006 (RLA 2015).

16.08.2012 (RLA 8902).