Noe om KLIPFISK i Rødøy

Galeas Ryvarden Vågaholmsundet

Foto som er skannet fra"Rødøykalenderen"  1986.  Det som står skrevet: "Ryvarden" var et kjent kjøpefartøy i Rødøy.  "Ryvarden" var en galeas på 72 fot, bygd på Stord i 1877.  I den tid båten var i Rødøy var den eid av Richard Røsok.  "Ryvarden" fotliste omkring 1934 på vei til Bergen med tørrfisklast.  Bildet er att av Alsing Einvoll og eies av Magnus Andreassen".   Ryvarden ligger her ved Vågaholmen under gården Våga i Rødøy.

1925 Vågaholmen