Firma Richard Røsok

Foto som er skannet fra"Rødøykalenderen"  1986.  

Det som står skrevet: "Ryvarden" var et kjent kjøpefartøy i Rødøy.  "Ryvarden" var en galeas på 72 fot, bygd på Stord i 1877.  I den tid båten var i Rødøy var den eid av Richard Røsok.  

"Ryvarden" forliste omkring 1934 på vei til Bergen med tørrfisklast.  

Bildet er att av Alsing Einvoll og eies av Magnus Andreassen".   Ryvarden ligger her ved Vågaholmen under gården Våga i Rødøy.

Hvorfra

Sist oppdatert

2.4.2017.

Født 1878 og døde i 1956.

Richard Røsok

Sønn av lærer og kirkesanger i Rødøy, Rafael Røsok. Faren var læer i tilsammen 54 år, hvorav 52 i folkeskolens tjeneste. Kom til Rødøy i 1892.
Richard var da en av barna som kom til Rødøy med denne familien, og den eneste av disse som ble bosatt her med næringsvirksomhet.

Da han starta firma på nytt i 1927 - ser en av klippet - at hans far, som da er fraflytta Rødøy - er med han i styret.

Mer om familien RØSOK

Hans nye firma fra 1927

© RLA (11812). NA.

Diverse

1947-1953

Handelskatalogen

Røsok, Rich. 1927. Fiskeforretning,ferskfiskeksport. Inntekt: 2700. Formue 12900.
Kilde: Norges Handelskalender 1947-1948.

Handelskatalog fra 1952-53: "Røsok, Rich. 1927, fiskeforretning, ferskfiskeksport".

Politisk virksomhet

1922

I Rødøy formannskap

NA 1922 12 15 - valget: Wilhelm Hoff som ordfører, P. B. Andersen som varaordfører. Til formannskap ellers: Alfred Telnes, Richar Røsok og Ludvig Bloch.

1919

Formann i kontrollnemnden

Richard Røsok entlediges som formann i kontrollnævnden; i hans sted valgtes Edvard Havnøy med Johan Larsen Gjesøy som varamann. osv.
NA 1919 07 21.