K søk

Bedrift (K)

Kamsøy - brevhuset

Karstensen, Harald, Øresvik

Firma fra 1943. Øresvik Landhandel AS.

Karenstua kafe

Kafe på Myken som ble drevet fra bolighuset til Gro Bygdevoll.

K. E. Hansen

Klesforretning på Vågeng (Vågaholmen i Rødøy) og Reipå i Meløy.

K. E, Hansen inport

Klesforretning på Vågeng (Vågaholmen i Rødøy) og Reipå i Meløy. Import av klær?

Helside

Klokkergården Kystturisme AS

Kristensen, Hilmar

Hilmar Kristensen nevnes med "smie og opphalingsslipp for motorbåter".

Kvarsnes, Peder

Handelsmann i Kila noen år...

Persons - fornavn (K)

Kristian Jæger, Selsøyvik, handelsmann

Kristian Jæger, Selsøyvik, handelsmann

Karl Erik Hansen

Klesforretning på Vågeng (Vågaholmen i Rødøy) og Reipå i Meløy.

Karl Arntsen

Arntsen, Karl, fisk, tran og rognforretning.

Kåre Einvoll

Skreppehandler på bruket Einvoll under gården Vågeng.

Kristian Moe

"Snedkner og smed for egen Regning." Folketellingen 1891.

Person - etternavn (K)

Karstensen, Harald

Firma fra 1943. Øresvik Landhandel AS.

Kristensen, Hilmar

Hilmar Kristensen nevnes med "smie og opphalingsslipp for motorbåter".

Kvarsnes, Peder

Handelsmann i Kila noen år...

Brevhuset Kamsøy