Karenstua kafe på Myken

© RLA. Foto fra 2004. (607).

Karenstua - kafe på Myken drevet av Gro Bygdevoll.

Konstruksjonsservice AS

2005

18.07.2005: Konstruksjonsservice AS, godkjent årsregnskap. Foretaket med base i Tjongsfjord hadde en omsetning i 2004 på 15.000 kroner og et resultat før skatt på 10.000 kroner. Egenkapitalen er oppgitt til minus 130.000 kroner.

2003

21.08.2003: Konstruksjonsservice AS; endring av vedtektsdato og endring av kapital. Ny kapital oppgitt til 100.000 kroner. Selskapet hadde i 2002 en omsetning på 16.000 kroner og en negativ egenkapital på 192.000 kroner.

K. E. Hansen

© RLA.

Forretning som ble drevet fra Vågeng i Rødøy, og Reipå i Meløy.

K.E.Hansen Import

Det er også kvitteringer som viser navn uten "import". Kanskje to firma, eller bare en annet navn før eller senere? Hans fulle navn er Kar Erik Hansen. Han hadde også forretning på Reipå i Meløy, hvor han også senere ble bosatt.

Kristensen, Hilmar

Regning fra Kvalvik Slipp av 15.9.1947 til Frithjof Falch på kr 8. Noen beslag til vedhuggeren. © RLA.

Hilmar Kristensen nevnes med "smie og opphalingsslipp for motorbåter" - under Nordværnes i Norges handelskalender 1947-1948.

Firmaet hans har en Helside.

Kvalvik Smie

© RLA.

Personer må her undersøkes og settes inn senere.

Kvarsnes, Peder Mikal Andreassen

© RLA (119*17).

Kvarsnes ble født ca. 1873 i Gildeskål.  Han ble gift med Marie Kruger f. 17.august 1880 på Segelfore, datter av Johan Jabob Johannesen (Kruger), gårdbruker der.

Kvarsnes var en av initiativtakerne til det ungdomslaget som ble starta i 1908 for Æsvik, Tjong og Kila. Se artikkelen som ble skrevet i årbok nr. 4.

Etter Bloch sin konkurs var det behov for en ny handelsforretning i Kila.

Kvarsnes sitt firma "P. Kvarsnes" ble formelt registert den 6. desember 1901.

Kvarsnes leier lokale for sin forretning av Kristine Aga.   Hun hadde en brygge i tilknytning til Kilaosen.

I folketellinga 1911 er han nevnt som fortsatt bosatt i Kila. Nevnt som født 1873?? 03.20.  Han nevnes nå som "forhenværende" landhandler.

De har en pleiedatter som heter Anna Edvardsdtr f. 1. august 1893 i Rødøy.

Kvarsnes dør i Kila 9. mai 1911.

Kvarsnes - mer...

© RLA.

Helsider = B