KLOKKERGÅRDEN PÅ RØDØY

Klokkergården Kystturisme AS

2004 Klokkergården Kystturisme AS

15.11.2004: Klokkergården Kystturisme AS; nyregistrering av foretak. Selskapet er registrert som aksjeselskap med forretningsadresse 8193 Rødøy og med følgende formål: ”Overnatting, restaurant, catering, kiosk, kafe, videoutleie, utleie av hest, vannscooter, båt og fiskeutstyr, servicetilbud til båtturismen /frisørsalong, solariumutleie, brukthandel, begravelsesbyrå og vaktmesterservice.”
Det nye foretaket er en omorganisering til AS av den virksomheten som har vært drevet med basis fra Klokkergården gjestegiveri.
Det nye aksjeselskapet har en aksjekapital på 100.000 kroner og Malin Arntsen er daglig leder og samtidig styrets leder. Øvrige styremedlemmer er: Viktor Arntsen, Ove Arntsen, Bernt Johan Arntsen og Ragnhild Synnøve Arntsen.

2004

10.03.2004: Klokkergården gjestegiveri; endring av formål. Foretakets formål er nå registrert som: "Overnatting, restaurant, catering, kiosk, kafe, videoutleie, utleie av hest, vannscooter, båt og fiskeutstyr, servicetilbud til båtturismen, frisørsalong, solariumsutleie, brukthandel, begravelses byrå og vaktmesterservice."

2002

21.03.2002: Klokkergården gjestegiveri v/ Malin Arntsen; endring av revisor og ny revisor er oppgitt til Ernst & Young, 0166 Oslo.