O.S. Jæger & Søn, Selsøyvik. (1)

Første del av historien til handelfirma O. S. Jæger & Søn, Selsøyvik.

Andre delen blir om driften etter at sønnen Christian Jæger overtar.

© FGH Falcharkivet.

Mer om firmaet