R side (1)

Rangsundfisk AS

2005

25.07.2005: Rangsundfisk AS, godkjent årsregnskap. Fiskerederiet hadde i 2004 en omsetning på 3.956.000 kroner som er på høyde med forrige år. Resultatet før skatt ble på minus 2,2 mill. kr. og egenkapitalen er minus 4.5 mill. kr.

2002

21.03.2002: Rangsundfisk AS, Selsøyvik; endring av revisor og ny revisor er oppgitt til Ernst & Young, 0166 Oslo. Foretaket omsatte i 2001 for over 5,6 millioner kroner og hadde 5 ansatte.

Ringbu Handel AS

Foto fra 1981. Almar Nilssen til handelsforretning - midt på bildet her. BP pumpe for bensin. © RLA (Almar Nilssen).

Almar Nilssen registrerte RINGBU HANDEL A/S den 5. august 1963. Han etablerte seg på med med egen landhandel - på tomt nedenfor huset til EINAR AGA. 

Ifølge regningen nedenfor brukt han: ALMAR NILSSEN som butikknavn.

Rønvik, Olav

© RLA (1244).

192?

© RLA. (1245).

Røsok, Richard

© RLA (18812). NA.

Født 1878 og døde i 1956.

Røsok, Rich. 1927. Fiskeforretning,ferskfiskeksport.  Inntekt: 2700.  Formue 12900.
Kilde: Norges Handelskalender 1947-1948.

Handelskatalog fra 1952-53: "Røsok, Rich. 1927, fiskeforretning, ferskfiskeksport".

Klippet til høyre her er fra 1927.

Rødøy utleiebygg AS

2005

18.07.2005: Rødøy Utleiebygg AS, godkjent årsregnskap. Foretaket hadde i 2004 en nullomsetning slik som tidligere år. Resultatet før skatt ble på minus 86.000 kroner som er svakere enn forrige år. Egenkapitalen oppgis til 717.000 kroner.

2002

21.03.2002: Rødøy utleiebygg AS; endring av revisor og ny revisor er oppgitt til Ernst & Young, 0166 Oslo.

Rødøy fiskebåtrederi AS

2005

27.06.2005: Rødøy Fiskebåtrederi AS, godkjent årsregnskap. Selskapet solgte i 2004 fiskefartøyet ”Rødøyværing” og oppnådde et resultat før skatt på 8,4 millioner kroner av en omsetning ble på 10,2 millioner kroner.

2002

21.03.2002: Rødøy fiskebåtrederi AS; endring av revisor og ny revisor er oppgitt til Ernst & Young, 0166 Oslo. Foretaket omsatte i 2001 for nesten 7,2 millioner kroner og hadde 8 ansatte.

Rødøy servicebygg ANS

2002

21.03.2002: Rødøy servicebygg ANS; endring av revisor og ny revisor er oppgitt til Ernst & Young, 0166 Oslo.

Helsider og aksjeselskaper (R)

Rossvoll, Oleiv

Handelsmann på Rødøya fra høsten 1935.

Rødøy produkter AS

Etablert i Jektvik.

Rødøy næringselskap AS

Rødøy Næringsselskap AS er et heleid kommunalt aksjeselskap stiftet 2003.

Rødøy Lurøy Kraftverk

Med hovedkontor i Tjongsforden

Rødøy Elektro AS

Administreres fra Tjong Øvre, den tidligere "Ola butikken".

Rødøy Sparebank

Etablert på Rødøy 1902, senene en del av Sparebanken Rana og nå Helgelandsbanken.

Røsok Richard

Fiskekjøp fra Hamnøy i Rødøy

Rødøy bondelag

Rødøy mekaniske verksted AS

Rødøy slip og marina AS

Rødøy kro og kyststue

2004

28.02.2004: Rødøy Kro og kyststue; nyregistrering. Monica Brandt Bikset har stiftet enkeltmannsforetaket "Rødøy Kro og kyststue" med seg selv som alene ansvarlig innehaver.
Foretakets formål er i følge stiftelsesdokumentet å drive krodrift med salg av mat og drikkevarer samt utleie av lokalet til kursvirksomhet og private arrangement og drive ungdomsklubbtilbud.
Foretakets lokale er den tidligere Rødøy-Kroa i Losvik på Rødøy.