Selskaper med HELSIDER

Angellbruket AS

Fiskekjøp på Nordnesøy

Arnulf Hansen & Co AS, Vågaholmen

Handelssted på gården Våga i Rødøy.

Helgeland Smolt AS

Helgeland Smolt AS søker om klarering av ny lokalitet Reppen, og tillatelse til produksjon av 8 millioner settefisk laks, ørret og regnbueørret i Rødøy kommune

J. T. B. Olsen AS

Fiskekjøp med mer på Rødøya.

Marie Harvest Norway AS

Fiskeoppdrett, avdeling i Rødøy.

Myken opplevelser AS

Selskap på Myken

Rødøy Elektro AS

Etablert med varelager og kontorer på Tjong Øvre.

Rødøy Lurøy kraftverk AS

Kraftproduksjon på Tjongsfjordhalvøya.

Rødøy Næringsselskap AS

Kommunalt aksjeselskap.

Rødøy produkter AS

Aksjeselskap etablert i Jektvik

Selsøyvik Havbruk AS

Fiskeoppdrett Selsøyvik.

Våga Eiendom As

Selskap som eies av Trond Hansen.