Petter Moe, Myken

Dampskibsekspeditør

Fiskekjøper

Værobservatør

Mer

Petter Moe kom til Myken som dreng hos sin senere svoger, handelsmann Johan Kristian Mathisen.  Han hadde også ansvar for dampskibsekspedisjonen og dens prammer for ekspedering av båtene.

Her er en lengre historie med bl.a. fiskekjøp i mange ti år.

Værobservatør

Petter Moe på en av de mange avlesningsturer i løpet av dagen.
Foto fra en tekniker som besøkte Petter Moe på Myken i 1950 årene. © RLA.

Dampskibsekspeditør

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20332),