Rødøy Sparebank

Rødøy Sparebank fra 1902

RLA 21219 Klipp fra Rødøy-Løva 2002.

Plan

PLAN FOR RØDØY SPAREBANK M.M.

Et lite hefte med blått omslag som har tilhørt Michael Baruksen og som er funnet i svigersønnen Joh. Falchs handelsarkiv.

Første del i boken er en "Plan for Rødø sparebank".  Stadfestet ved høieste resolution af 8. januar 1902.

Planen har 27 §er og tar 9 sider av heftet.  Etterfølgende er tatt med Lov om Sparebanker, i sin helhet, frem til og med side 15 (siste side).
 
© FGH (Falcharkivet)

1902 Annonsert start

© RLA.

© RLA.

Styret

1902

Det 1ste styret i banken (Direktionens medlemmer)

Rafel Røsok, Høyvåg.
Jens Marcelius Lossius, Rødø.
Edvard Jensen, Havnø.
Lars Hoff, Forsdal.
Saras Olsen, Engø.

1909 - et lån

© RLA ( 14).

Her er det R. Røsok og L. Forsaa som administrerer.  Læreren og lensmannen.  Det betales 6 prosent rente.  Lånet skal forfalde 17.3.1910.  De hadde også sikkert pant i den gården han kjøpte for få år siden kontant.

© RLA. (14).

1927

© RLA. Fra året 1927.

1933

© RLA. (1841). NA.

Petter Jakob Heiman Rasmussen var født 11. april 1952.

Banken ble stifta i 1902 og han har da hatt verv der fra året etter at den ble etablert.  Han starta i vervene da han var 51 år, og var 81 år nå i 1933.   Han bodde på Langnes og det var jo ganske langt å komme seg helt frem til Rødøy på møtene der.

Han var også Rødøy første "trygdesjef", eller det han selv skriver "RTV tilsynsmann.  Denne hadde han fra april 1900 og frem til han den i 1932 avslutta etter 32 år og 5 mnd arbeid.  Han var da 80 år gammel - og ble nok bedt om å avvikle da han hadde problemer med å møte i trygdestyret på Rødøya.

Han drev handel noen år, og hadde mange verv.  Drev selv ikke fiske, bare gårdsbruket.  Var kun en gang i Lofoten som fisker i sin ungdom.

1947-1948

Rødøy Sparebank. forvaltningskapital 1/1 1946 661 000, formue 66.500 kr.  Formann i styret poståpner Rikard Andersen, kasserer kapt. S. Carson.
Kilde: Norges Handelskalender 1947-1948.

1948 Valg

© RLA.

VALGMØTE OG FORSTANDERSKAPSMØTE I RØDØY SPAREBANK.


...ble det holdt valgmøte og forstanderskapsmøte i Rødøy sparebank. De som stod på valg var:

Sigurd Telnes,
Elvinius Tjong, 
Alfred Arntsen, Valvær,
Alfred Telnes, 
Ole G. Aakre, Gjerøy og  
Johannes Svendsen, Kila.

De fem første ble gjenvalgt.  I steden for Johannes Svendsen, Kila, ble valgt Torleif Selsøyvold, Gjerøy.  

Som varamenn ble valgt: 
Leif Kongsvold Gjerøy, 
Aksel Rangsund Selsøyvik, 
Alfred Heen Storselsøy, 
Erling Fredriksen Gjerøy, 
Petter Johansen Bø, 
Alfred Sletthaug Storselsøy, 
Alf Hågensen Nordnesøy, og fru 
Benny Hagevik Tjong. 

Etter valgmøtet ble det holt forstanderskapsmøte.  Protokollkomiteens protokoll ble referert og godkjent.

Som kontrollkommite for 1958 ble valgt: Alf Gjersvik, 
Sigurd Telnes, Sverre Hansen, Gjerøy med varamann Rudolf Benjaminsen, Gjerøy. 

Formannen i formannskapet Alf Gjersvik ble enstemmig gjenvalg, og det samme ble nestformann Sigurd Telnes.  Som styrmedlemmer ble gjenvalt: Aksel Engø og Johan Engø.  Varamenn er Fr. Olsen, Gjerøy, Kr. Benjaminsen, Gjerøy og Parelius Pedersen, Esvågnes.  Til revisorer ble valt Nils Aakre, Gjerøy og Endre Storebø, Rødøy.  

Elvinius (Benjaminsen) Tjong. Han var en av den som var på valg og ble valgt på ny,som en av fem. Her avbildet i en annen anledning (klipp fra større foto).
 
Forstanderskapsmøtet ble ledet av formannen Alf Gjersvik.  Det er tidligere besluttet å henge opp bilder i sparebankens møtesal av bankens grunnleggere og andre som har gjort en ledende innsats for banken.  Endel bilder er tidligere hengt opp, og på dette møtet ble det hengt opp 9 ny bilder.  

Bildene som ble hengt opp var av: 
- Kr. Jæger, Selsøyvik
- Hans O. Værran, 
- Peder Haagensen, Nordnesøy,
- Kristense Johansen, Nordnesøy
- M. Lossius, Rødøy,
- Johan Danielsen, Svinvær,
- Enevold Engø,
- Kornelius Gjersvik, og
- Olaf Jæger.

I pausen mellom valgmøtet og forstanderskapsmøtet var det servering som fru Arntsen stod for. 

1948 Valg

Styret

Sigurd Telnes,
Elvinius Tjong,
Alfred Arntsen, Valvær,
Alfred Telnes,
Ole G. Aakre, Gjerøy og
Johannes Svendsen, Kila.

De fem første ble gjenvalgt. I steden for Johannes Svendsen, Kila, ble valgt Torleif Selsøyvold, Gjerøy.

1954 - banken

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20342).

1969 Brann

© RLA. (20987).