År 2004

2004

2004 12 29

Rødøy mekaniske verksted

29.12.2004: Rødøy mek verkstad AS, innstilling av bobehandling. Det er meldt at bobehandlingen etter konkurs i Rødøy mekaniske verksted AS er innstilt med begrunnelse at boets midler ikke kan dekke omkostningene ved fortsatt behandling. Kjennelsen er avsagt av Salten tingrett den 27.12.2004 og fristen for kjæremål er en måned fra kjennelsen er avsagt.

2004 12 02

Brødrene HOFF AS

02.12.2004: Br Hoff AS, melding om oppbud. Det er åpnet konkurs i boet til Brødrene Hoff AS den 2. desember 2004. Krav i boet meldes oppnevnt bostyrer advokat Svein Skipnes, 8013 Bodø. Første skiftesamling blir holdt 5. januar 2005.

2004 11 05

Hoff Handel

25.11.2005: Hoff Handel AS, kapital Foretaket har meldt inn ny kapital på 340.000 kroner.

2004 11 15

Klokkergården Kystturisme AS

15.11.2004: Klokkergården Kystturisme AS; nyregistrering av foretak. Selskapet er registrert som aksjeselskap med forretningsadresse 8193 Rødøy og med følgende formål: ”Overnatting, restaurant, catering, kiosk, kafe, videoutleie, utleie av hest, vannscooter, båt og fiskeutstyr, servicetilbud til båtturismen /frisørsalong, solariumutleie, brukthandel, begravelsesbyrå og vaktmesterservice.”
Det nye foretaket er en omorganisering til AS av den virksomheten som har vært drevet med basis fra Klokkergården gjestegiveri.
Det nye aksjeselskapet har en aksjekapital på 100.000 kroner og Malin Arntsen er daglig leder og samtidig styrets leder. Øvrige styremedlemmer er: Viktor Arntsen, Ove Arntsen, Bernt Johan Arntsen og Ragnhild Synnøve Arntsen.

2004 11 03

Nord-Reker AS

03.11.2004: Nord-Reker AS; Endring av signatur. Selskapet meddeler at signatur nå skal tilligge daglig leder alene.

2004 10 16

SEA UNI Norway AS

16.10.2004: Sea Uni Norway AS; årsregnskap 2003. Selskapet som primært driver med høsting og bearbeiding av kråkeboller, hadde i 2003 en omsetning på 1.022.000 kr. som er nesten en dobling fra forrige år (543.000 kr.). Driftsresultatet ble likevel negativt og resultat før skatt kom til minus 791.000 kr. Foretaket har en egenkapital på 200.000 kroner.

2004 09 22

Marine Arter Rødøy AS;

22.09.2004: Marine Arter Rødøy AS;
årsregnskap 2003. Foretaket fikk i 2003 en omsetning på 33.000 kroner og et resultat før skatt på minus 55.000 kr. Egenkapital er minus 52.000 kr.

2004 02 04

Selsøyvik Havbruk AS

02.09.2004: Selsøyvik Havbruk AS; kapital. Selskapets nye aksjekapital er registrert til 4,3 mill. kr.