Noe om Tørrfisk

Våga - kaiet

Foto:Johan Martin Mathisen.

Skuta het TAFTØY.   Kanskje er det fiskekjøper fra Lovund - Fjellgård.  Det er fiskeren Hafsmo som leverer,  Han er bosatt rett over undet her.

mer av samme

Foto:Johan Martin Mathisen.