Alderstun - Støtteforeningen for Alderstun omsorgssenter

Omtale

Kort historikk

Foreningen hette tidligere Støtteforeningen for Tjongsfjord sykehjem.
Støtteforeningen hadde tidligere mange medlemmer - det er redusert med årene. I 2001 var det 23 medlemmer, i 2011 er det 16 betalende medlemmer.
Medlemskontigent 50 kr året.

Det ble 2010 regnskapsført kr 800 i medlemskontigent og kr 10140 ved loddsalg.

Det er gjennom årene opparbeidet et "fond" som det tas midler fra ved behov til "prosjekter" utover årets innkomst.

Det gis tilskott til "prosjekter" som kan øke trivselen ved omsorgssenteret.

Jørgen Nikolai Larsen, Kila, førte regnskapet til og med 2013.
Torild Åsheim fører regnskapet videre.
Revisor: Johan Martin Mathisen.

Om STYRET

2000 02 24

Valg av styre

Tor Myrvoll, leder
Lillian Aarnes Falch, nestleder
Torill Åsheim, kasserer
Liv Heløy, sekretær

2001 02 15

Valg av styre

Jach Heløy, leder
Lillian Aarnes Falch, nestleder
Liv Heløy, sekretær
Torhild Aasheim, sekretær
Jørgen Larsen, styremedlem

2001 09 25

Valg av styre

Leder: Jach Heløy
Kasserer: Torill Åsheim
Sekretær: Liv Heløy
Nestleder: Lillian Aarnes Falch
Styremedlem: Jørgen Larsen

2003 02 13

Valg av styre

Formann Jach Heløy er villig til å stå et år til. osv.

2004 02 19

Valg av styre

Styret fra 2003 ble gjenvalgt.
Jach Heløy som leder
Lillian Aarnes Falch som nestleder
Jørgen Larsen, kasserer
Berghild Larsen, sekretær
Tor Hagevik, styremedlem.