Falch gamle handelssted - Liltbrygga II

Videre arbeide med "Liltbrygga"

01 © RLA (Johan M. Mathisen).

Spesielt bak en støyptrapp her - var sylla rotten.  Her ble det skiftet ut....

02 © RLA (Johan M. Mathisen).

03 © RLA (Johan M. Mathisen).
Her er det Stig Aga, Tor Myrvoll og Jann Ola Breivik som diskuterer.

04 © RLA (Johan M. Mathisen).

Her fra forsiden av Liltbrygga - sylla er reparert og det er satt inn gulvåser der det trengstes i begge etasjer...

05 © RLA (Johan Martin Mathisen).

06 © RLA (Johan Martin Mathisen).

Detaljer fra restaureringen - skifta ut med nytt tilsvarende det som var råte i...

I front

07 © RLA (Johan Martin Mathisen).

08 © RLA (Johan Martin Mathisen).

Klart til paneling - først ble Tor Myrvolls lastebil brukt til henting av materieler fra et utbygds sagbruk...

Inne i front - nede

09 © RLA (Johan Martin Mathisen).

Snekra ferdig

10 © RLA (Johan Martin Mathisen).

og malt og rødda

11 © RLA (Johan Martin Mathisen).

12 © RLA (Johan Martin Mathisen).

13 © RLA (Johan Martin Mathisen).

Åsmund Våtvik og Jann Breivik diskuterer et eller annet i fronten av Liltbrygga....

og noen andre bare "titter"...

14 © RLA (Johan Martin Mathisen).

Vinter

15 © RLA (Johan Martin Mathisen).

Her er det blitt vinter med en del sny og brøytet veg nedover.  Da kunne det bedre kjøres helt ned. Her er det min egen bil som står mot litbrygga (Jetta) - og en gul bil som må ha tilhørt en av de som arbeidet der nede da...

1994

16

Primo februar ble stillas oppsatt igjen på Liltbrygga. Takplatene ble tatt ned. De ble vurdert nøye av Jann B. og Kjell Arne. Ble funnet lite brukbare til å settes opp igjen.

Det var for mye hull i dem. Også svært mye rust. Det var hull overalt. Hullene var så store at det heller ikke kunne settes pop-nagler i dem for å få dem tett.

Ved diskusjon av Jann B. og Johan M. ble det bestemt at gammelplatene dessverre var uaktuelle å spikre opp igjen. Det spikres nytt papp, brede lekter over åsene og det legges nye plater. Jann B. bestilte platene hos Tor Myrvoll.

Kjell Arne ønsket at vi leier inn Steinar Elvegård sammen med ham i noen dager (opp til en uke) for å få spikret på takplatene. Han mente seg dårlig hjulpet alene med det.

Vurderes også som kanskje noe farlig å ha han alene der nede (på taket) i tre dager i uken.

Avtalte den 7.3.94 at Kjell Arne skulle snakke med Steinar om dette. Været under dette arbeid måtte være pent, slik at de fikk taket ferdig på 4 dager.

17 © RLA (Johan Martin Mathisen).

og videre

Uke 21-27 mars
Steinar hadde hjulpet Kjell Arne der nede i tilsammen 32 timer.  Taket var da ferdig.  

Kjell Arne arbeidet denne uken med å klippe takplatene rett rundt liltbrygga.  Videre kjøpte han inn materialer til å legge på taket for å gjøre det helt ferdig.

Jann Breivik og Alf-Erik Strømsnes i samtale på stenkaiet... Da er Liltbrygga helt ferdig og det arbeidet innvendig på Storbrygga.

 

Og langt senere et tilbygg

18