Noe om turisme i Rødøy som næring

Brosjyre - 1980 årene

12 sider brosjyre om "KONTRASTENES KOMMUNE", side 1. © rla.

RØDØY - KONTRASTENES KOMMUNE

Den er ikke datert, men sannsynlig fra 1980-tallet, det skjedde mye da....

De som har bidratt med tekst er nevnt:

Ide og layout: Gunnar E. Knudsen.

Tekst: Oddvar Jensen, Gunnar E. Knudsen og Gerd Gjersvik (Gerd Opdal).

Foto: Ståle Johansen, Ansgar Jensen, Sverre Dybvik og Tom Bakken .

Trykk: Sentraltrykkeriet A/S, Bodø.

PDF Turistbrosjyre Rødøy 1980 årene

Hele den beskrevne brosjyre som PDF fil.

Brosjyre 1984

Div

2014

Driver til turistkiosken i Jektvik

Vi søker driver til turistkiosken i Jektvik for sommersesongen. Lokalet leies ut vederlagsfritt mot at kiosken holdes åpen seks uker sammenhengende i sommersesongen. Oppdraget innebærer at en gir turistinformasjon på kommunens vegne, samtidig som en driver egen salgs- og serveringsvirksomhet.

Vi oppfordrer alle til å søke - firmaer, organisasjoner/lag eller enkeltpersoner. Ta kontakt med rådmannen for å få mer informasjon om kiosken og leieavtalen, eller send en søknad direkte tilpostmottak@rodoy.kommune.no. Søknadsfrist 1. juni 2015.