Firma Harald Hagevik

1913 etablering av firma

RLA 21116