Telestasjoner i øyene i Rødøy

Samleside for: Gjesøy, Gjerøy, Selsøyvik, Myken

Nordland Teledistrikt, året 1970: NA 1971 01 07 om året. "Gjerøy sentral er lagt ned og abbonentene er delt mellom Rødøy og Selsøyvik"

Rødøy her

Ekstra ringeklokke

Denne gav nok god lyd fra seg når det ble ringt. © RLA.

Stasjon: Gjesøy

Kommunestyremøte 1955 13. desember.  Anbefaling av telefon til gården Gjesøy.

Nordland Teledistrikt, året 1970: NA 1971 01 07 om året.  "Gjerøy sentral er lagt ned og abbonentene er delt mellom Rødøy og Selsøyvik"

 

Stasjon: Selsøyvik

1970

Overført noe fra Gjerøy

Nordland Teledistrikt, året 1970: NA 1971 01 07 om året. "Gjerøy sentral er lagt ned og abonnentene er delt mellom Rødøy og Selsøyvik"

1970

Mer

Nordland Teledistrikt, året 1970: NA 1971 01 07 om året.
Abonnentnettene er ferdig bygget ut, men vi mangler sambandslinjer på strekningen Selsøyvik-Tonnes før vi kan få satt i gang automatsentraler på Selsøyvik og Rødøy.

Selsøyvik - fra starten

Fra boka: "Langs vei og lei i Nordland" - Samferdsel i Nordland gjennom 3000 år. Erling Svanberg. Bodø 1990.

":) Etter Rørvik fikk telegraf i 1876, passerte hele kysttrafikken dette stedet.  Stasjonene Sandnessjøen (1869) med linje fra Mosjøen og Selsøyvik (1875) med linje fra Mo, lå godt i seilingsleia og var viktige steder under storsildefisket...".

":) Krav om stasjon i Selsøyvik ble tatt opp i amtstinget i 1873. Stortinget hadde da besluttet å opprette stasjon på Grøtøy.

"Amtmannen skrev i sitt saksfremlegg: "Utvidelse af Telegrafledningen til andre og flere steder i Amtsdistriktet tør vel trøstelig haabes efterhaanden at vilde skje.  Uden at forgribe Telegrafbestyrelsens Forslag til Forføyinger i denne Retning, finder jeg dog at burde henlede Opmærksomheten paa et Punkt i Amtsdistiktet, hvor Opprettelse af en Telegrafstasjon formentlig maa ansees at være af fortrinligt Vigtighet.  Dette Punkt er Selsøyvik.  Dette Steds af fortinlig Vigthed midt i Seilingsleden og dets Vigtighed for Storsildfisket synesmig at give avgjørende Grunde for Opprettelse hedsteds af en Telegrafstadjon."

Amtinget sluttet seg fullt ut tuk amtmannens forslag og understreket betydningen ikke bare for sildefisket, men også for kystfarten.  Argumentet med storsildfisket holdt så vidt (det var slutt året etter, men seinere fikk man jo noen gode feitsildår).

Stasjon: Gjerøy

Foto skannet fra en utstilling laget av Solfrid i anledning jordbruksarbeide i Rødøy. Alle foto er fra Fotoarkiv for Rødøy (FFR). Statens Sauavlsgaard, Nordland. Statens Sauavelsgård. Nord Gjerøy gård i perioden 1902-1930. Foto fra 1918 (Postkort).

Statens sauavlsgaard og rikstelefonstasjon

Rikstelefonstasjonen "Gjerøy" var oppmontert her på gården, antagelig fra telefon kom til Gjerøy og frem til Statens sauavlsgård ble flytta herfra i 1930.

Stasjonen ble da flytta til Sør-Gjerøy til poståpnerens bolig.

Gjerøy forts.

1970

Ikke helt ok enda

Nordland Teledistrikt, året 1970: NA 1971 01 07 om året.
Abonnentnettene er ferdig bygget ut, men vi mangler sambandslinjer på strekningen Selsøyvik-Tonnes før vi kan få satt i gang automatsentraler på Selsøyvik og Rødøy.

1970

Stasjonen legges ned

Nordland Teledistrikt, året 1970: NA 1971 01 07 om året. "Gjerøy sentral er lagt ned og abonnentene er delt mellom Rødøy og Selsøyvik"

Stasjon: Myken

Myken stasjon - det henvises direkte til "Saganett" og det som Bjørn Skauge har skrevet om stasjonen der.

Landets lengste telefonkabel
I 1913 skjedde en revolusjon i Mykens historie, da den til da lengste telefonkabel i landet ble lagt ut til det lille fiskeværet i vest (GD). Linjen ble lagt fra Tonnes via Hestmona og Nesøya, og ble ferdigstilt 6.9.1913 (HB). På Myken ble kabelen ført i land i Drakvika (LOE).