Jordbruket i Rødøy

Tilbake...

Sider

Skrevet om...

Bildet til høyre er innledning til en artikkel skrevet av Johan Martin Mathisen, bygd på Amund Hellands beskrivelse av jordbruket her i Rødøy ved århundreskiftet 1800/1900.   Les mer om dette i årboka Rødøy, lokalhistorisk årbok for Rødøy nr 6 (2008).

1967 - priser

© RLA (20907).

MEIERIDRIFT og SMØRLAG

Først var Rødøy og Lurøy sammen i et smørlag og smøret ble sendt direkte til Tonnes i Lurøy.

RØDØY LURØY SMØRLAG

Senere hadde Rødøy eget smørlag med adresse RØDØYA.

RØDØY SMØRLAG - 65 RØDØY

Smørlagene er beskrevet mere under min hjemmeside lf1836, se koblinger dit ovenfor.

Div

1936

MEIERI

MEIERIPLANER I LURØY.

Det har vært arbeidet med et større meierianlegg omfattende Lurøy og søndre del av Rødøy, men etter forlydende er disse planer stillet i bero foreløpig. Derimot arbeides det på dannelse av smørlag på et par steder i kommunen, men da det stilles ganske store utfordringer til antall kyr pr. smørlag, er det mange steder vanskelig å få den fornødne tilslutning på grunn av den spredte bebyggelse og de mangelfulle forbindelselinjer. En bedre organisasjon av omsetningen for landbrukets vedkommene bør hilses med glede, da forholdene i den retning er rent håpløse som det nu ligger an, hevder en innsender i Lofotposten. NA 11.2.1936.

1927

1927. Fra Nordlands avis. Klipp © RLA.