O søk

Bedrift (O)

Olsen, Angel, Nordnesøy

Olsen, Angell, landhandel, fiskeforretning.

Olsen Finn

Handelsstedet Selsøyvik

Olsen, J T B Brødrene AS

Firma med adresse 8193 Rødøy.

Olsen, Peter

Peter Olsen f. 24.08.1884 nevnes i tellinga 1910 som Skrædder.

Opdal, T. M.

Gårdbruker og lærer og assortert landhandel på Storselsøy.

Person - Fornavn (O)

Ole S. Jæger, handelsmann

Ole S. Jæger, handelsmann

Ola Bikset

Firma etablert 1947 på Tjong Øvre i Tjongsfjorden.

Olaf Bjørnø

Olav Bjørnø nevnes som Gårdbruker og skjellhandler i Norges handelskalender 1947-48.

Olaf Johansen, Sørfjorden

Sørfjorden patentslip - se mer.

Olaf Jæger

Jæger, Olaf. Poståpner og Dampskibseks., motorbåtskyss og laksefiske.

Olaf Rønvik

Oppkjøp av Huder og Skind for A/S Riiber, Bergen.

Olav Hoff

Brødrene Hoff AS, Jektvik.

Olav Jensen

Firma Rolf og Olav Jensen, sprengning og graving.

Person - Etternavn (O)

Olsen, Finn

Handelsstedet Selsøyvik

Olsen, Bjørnar Karlog Georg

Olsen J T B Brødrene AS

Olsen, Jonny

Olsen J T B Brødrene AS

Olsen, Peter

Peter Olsen f. 24.08.1884 nevnes i tellinga 1910 som Skrædder.

Olsen, Torbjørn Valter

Olsen J T B Brødrene AS

Opdal, T. M.

Gårdbruker og lærer og assortert landhandel på Storselsøy.