NOTBRUKET del II

Sildeforretning

Viser til tidligere side om NOTBRUKET frem til 1930.

Som det går fram av hans brevark - var forretningsområdene:

  • Assortert landhandel
  • Fiskeforretning
  • Sildeforretning 
  • Tranforretning

 

Han kjøpte sild for salting og hadde landlott fra sin eiendom på Reppen Nedre.   Notbruket var også sentralt i hans virksomhet, men kapitalkrevende og for å tjene på det - måtte det drives godt - noe som vel ikke altid var tilstede her.  Midt på 1950 årene gikk de da også konkurs, den eneste som Falch var delaktig i - i hele sin forretningskarriere.

Notbruket ble administrert av firma Johan Falch.   Men det var også andre eiere til det - en av disse var Magnus Johan Mathisen, som hadde arvet en del av det fra sin fars dødsbo.  Fiskekjøper Johan Kristian Mathisen, Myken, eide en del av notbruket helt fra det ble etablert.  Også andre var eiere, men det skrives det mer om her senere.

1936

25.08.1936

Oppgjør

Oppgjør for 1ste del av turen med 13 mann med:

Kr 2524,70 Brutto fangst
Kr - 224,75 Lag og landslott
Kr 2299.95 Netto
kr- 1149.97 50 % brukslott
Kr 1149.98 Netto

Kr 1149.98 : 15 kr 79.66 - hver andel på 15 mand

1938

13.09.1938

Oppgjør I

Kr 351.40 Første fangst
Kr - 80.54 Lag- landslott
Kr 270.86 Sum

Kr 135,43 Halvparten av foregående sum
Kr -19,65 2 1/8 dels baslott
Kr - 9,25 Driverlott
Kr 106,53 Netto 16

13.09.1938

Oppgjør II

Kr 1916,85 Brutto fangst
Kr -340,22 Lag og landslott
Kr 1576,53 Netto til fordeling

Kr 788,31 1/2 notlott brutto
Kr - 127,60 2 1/8 Baslott
Kr - 60,05 1 driverlott
Kr - 1,00 smiarbeid (?)
Kr 188.65 Netto lott til fordeling

Johan Bloch. Betalt.

Notbas Johan Bloch

© RLA. Ukjent dato,

Her har han satt inn en annonse i Lofotposten - det er datert 20.9 i ukjent år.

Det kan være fra året 1943.  I et oppgjør den 13.9.1943 har de gjort en fangst som betales med kr 10.3690.90.

Her utgiftsføres for Oljereging for M/K Nordvåg og M/K Sleipner med kr 263,10 og 336.10.

Alle "Notoppgjør" skrives av notbasen Johan Bloch.

I dette oppgjøres nevnes 19 mannslotter, 7 båslotter og 1 driverlott.

Notbruket til Falch og de andre eiere - medførte at mange fra bygda var engasjert i arbeide med barking, bøting og annet vedlikehold av bruket.

De som er nevnt nedenfor er alle fra Indre Tjongsfjord, mens basen Johan Bloch er fra gården Blok lenger ute fjorden.

Notbas Johan Bloch og flere...

© RLA (Jann Odin Falch/Lillian Falch).

Et bilde som Johan FRITHJOF Falch tok i august 1935 - skannet fra hans album.

Jentene her fra venstre er Falch døtre Inga Falch, Mathilde Falch og Jesenia Falch.

Mennene er fra venstre Johan Bloch i skikkelige arbeidsklær, Anskar Tangstad fra Gaupåsen og Berhar Hammervold fra Hammervoll på gården Segelfore.

1940 - 1945 organisert

© RLA.

Her er regning skrevet 14.11.1945 fra kasserer Trygve Torridsen, Halsa.   Har representerte Helgeland og Salten Sildefiskerlag.   Regningen er stilet til notbasen Johan Bloch.  Det er premie for årene 1940-1945 av kr 2 - tilsammen kr 12.

1943 Notbøting

© RLA.

Her er en regning for året 1943 for notbøting.  I 1943 er slikt arbeid betalt med kr 1 pr time. Flere betales for slikt arbeide, men her er det Mathis Mathisen som har arbeidet 165 timer tilsammen, 8-10 timer pr dag.  Mattis kriver Mathisen øverst i regningen, men underskriver som Mathis Tjong.   Han var sønn av Ivar Mathisen og skrev seg også som Mathis Ivarsen.  Bosatt på Østrem under gården Tjong Nedre (fradelt bruk nr 1 Vollan).

13.01.1946 Notoppgjør, side 1.

© RLA.

Oppgjør for årene - helt fra 1942 - til og med 1945.

Lønn for barkingsarbeide for:

- Henry Bjerga

- Trygve Kvalvik

- Leif Holmen

- Trygve Kvalvik (også for bøting)

- Harry Bjerga

- Ole Bjerkeli

Side 2

© RLA.

Norbruket - forsatt 1943-1944

Her er en ny person lønna for barking: Ragnvald Bjerga.

Side 3

© RLA.

Side 4

Utgifter for året 1985...

Det som er nevnt i disse 4 regningene er de daglige utgifter som er påløpt for notbruket.   Alle utgifter eller når de er ut på tur - går på laget og båten fra brutto salg av fangst