Noe om Johan Falch`s barn

Bilde fra 1922 som viser barna i familien. Mathilde, Anna, Inga, Jesenia og Johan FRITHJOF Falch. Foto eid av familien.

Det ble med åra 6 barn.

Sønnen Johan Fritjof Falch ble født 2.5.1898, men døde 10 år gammel 16.12.1908.

Datteren Mathilde ble født 4.12.1900. Hun levde ugift, og var den av døtrene som ble sterkt knytta til farens forretningsdrift.  Mathilde på Tjong 16. juni 1981, knapt 81 år gammel. 

Datteren Anna Rebekka Falch, f. 6.2.1903, d. 1.2.1965.  Hun ble gift med Martinus Braset (1895-1973).  Bosatt i Holandsfjorden og fikk 5 barn.

Datteren Inga Olea Falch ble født 4.12.1904.  Hun ble gift med enkemann Henry Aag f. 6.5.1900, d. 29.12.1980.  De var bosatt på Solvang, Ågskardet, og fikk sønnen Arvid Aag, f. 13.3.1945.

Datteren Jesenia Kristine Falch, f. 1.3.1907, ble gift med Alsing Svartis, f. i Meløy 26.4.1904, d. Reppen 1.10.1973. 2 barn.

Sønnen Johan Frithjof Falch ble født 8.12.1909.  Frithjof gifta seg med Liv Brasetvik. Han døde 9.10.1955?  3 barn.

Datteren Anna forlover seg

© RLA. (18411).

Alle barna giftet seg med "Meløyfjerdinger", med untak av Mathilde som forble ugift. Den første forlovet seg og giftet seg var datteren Anna, som også var den eneste av barna som forlot kommunen. Til venstre et klipp fra året 1921.

Foreldre og to av døtrene

Utenfor sitt hjem i 1932. Fra venstre - Mathilde, Johan, Anna Helene og Jesenia. © Jann Odin Falch og Lillian Aarnes Falch.

3 døtre - 3 søstre

Inga, Mathilde og Jesenia foran foreldrehjemmet på Tjong Øvre. © Lillian og Jann Odin Falch.

Sønnen og to av søstrene

Jesenia, Johan Frithjoif og Inga. © Jann Odin og Lillian Falch.