Kulturstøtte til Lag og Foreningeer

2017

5. mai, 2017

Kulturmidler 2017

Publisert 05.05.2017


Kulturmidlene for 2017skal fordeles. 
Vedtekter for tildeling av kulturmidler i Rødøy kommune og søknadsskjema finner du her.
Søknadsfrist: 31. mai 2017.

Kulturmidler 2013

Kulturmidler er en av Rødøy kommunes støtteordninger til kulturformål. Midlene fordeles en gang i året, og eget søknadsskjema benyttes.

Publisert av Anita Lykkja. Sist endret 14.05.2013

Rødøy kommune lyser med dette ut årets kulturmidler.

Søknad må være utfylt etter skjemaets oppsett med redegjørelse for:

1. Hva midlene skal brukes til
2. Revidert regnskap fra siste års drift
3. Årsmelding for siste år, oversikt over aktiviteter
4. Oversikt over hva eventuelt forrige års kulturmidler ble bruk til

Søknadsskjema kan lastes ned i tekst- eller pdf-format nedenfor, eller fås ved henvendelse til:

   Rødøy kommune
   Kulturkontoret
   8185 Vågaholmen

   Tlf. 75 09 80 08

Link til søknadskjema i word dokument

Link til søknadskjema i PDF

Søknadsfrist: 10. juni 2013

2012

2012

Sak 005/2011: FORDELING AV KULTURMIDLER FOR 2011

Jfr saksutredning 25611.
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommunes kulturmidler for 2010 – kr 50.000 - fordeles som forannevnte innstilling i oppsatte kolonner viser. (vedlegg)
2. Beløpet dekkes over post 1.507 476 377
 
3. Det innvilges støtte til Melfjordbotn Festlag på kr. 2.000,- til Melfjorddagen Liv Laga.
4. Det innvilges støtte til Rødøy Stå På på kr 2.000,- til prosjekt Eventyrskogen og Solheimsvolden Park.
5. Det innvilges støtte til Åg Grendelag på kr. 1.000,- til drift av bygdekino.
6. Det innvilges støtte til Trond Aakvik på kr 1.000,- til drift av Lokalhistorisk nytt.
7. Beløpet på totalt kr 6.000,- dekkes over post 1.507.475.385.
Vedtak: Som innstillingen. Enstemmig.

5. apr, 2017