Tjong misjonsforening

OM

Omtale

Kilder

Det er lagret 2 arkivkasetter med kildestoff fra denne foreningen i RLA.

1. kasett:
Noen loddbøker, årer og trekningslapper m.m.

2. kasett:
Regnskapsbilag for årene:
2002
2001
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Kassabøker, kun for kassen (spesialbok fra NLM)
1992-1996
1988-1991
1984-1987
1979-1984
Hovedkassabok for årene:
1975-2003
Kvitteringsblokk: Norsk Luthersk Misjonssamband
Møtebok for åra:
13.02-1997 - 24.10.1998
Mappe med diverse adminstrative papirer, trekninger og historikk.