FALCH GAMLE HANDELSSTED - stiftelsen

Hovedside

Historien om FALCH GAMLE HANDELSSTED, Stiftelsen.
Fortelles med undersider her.
Historien fortellelles også med PDF-filer som kan tas opp her.
(Overførest fra min Lag og foreningsside etter hvert).

Til SØK siden

Taradsen-brygga og Falch gamle handelssted

Foto; Johan Martin Mathisen (RLA 8796).
16.08.2012.

MUSEUMSUTVALGET

PDF fil som forteller om Museumsutvalgets arbeide. Rødøy historielag til oppdrag med å starte opp arbeidet, og en stiftelse ble dannet - Falch gamle handelssted.

Stiftelsen Falch gamle handelssted - styret juni 1997. Foto er tatt i Jann og Elsa sin loftstue. Fotograf Elsa Brevik.
RLA 1464

Historien om FALCH GAMLE HANDELSSTED, Stiftelsen.

Fortelles med undersider her.

Historien fortellelles også med PDF-filer som kan tas opp her.

(Overførest fra min Lag og foreningsside etter hvert).

RESTAURERING AV BUTIKKEN UTVENDIG

PDF fil med 1o sider med foto fra restaureringsarbeidet - alle tatt av daværende styreleder Johan Martin Mathisen.

FALCH GAMLE HANDELSSTED

OM

- utredning
- oppstart
- administrasjon
- restaureringsarbeidet
- dugnad og lønna arbeid
- omvisning før åpning
- regnskaper
- skoleelver
- ung jobb
-

- MUSEUMSUTVALGET

Se PDF filen foran her.

- OM START

- DAGBOK

Litt fra året 1994

-ÅRSMELDINGER

- REGNSKAP

Falch gamle handelssted, stiftelsen

- REGNSKAP

Brønnøysundregistrenes opplysninger

- DUGNAD og LØNNA ARBEID

- UNG JOBB

- MEDIA - omtale

- OMVISNING før åpning

- SKOLEELEVER

(6156) Jann B leter etter "kryss i berg" - grensene for eiendommen. Fant bare et kryss.

FALCH GAMLE HANDELSSTED

Om alle bygningene

Og restaureringsarbeidet

- STORBYGGA del I

- STORBRYGGA del II

- STORBRYGGA - materialer

- STORBRYGGA - innvendig

- STORBRYGGA - legekontoret

-STORBRYGGA - kafeen

- LILTBRYGGA - del I

- LILTBRYGGA - del II

- LILTBYGGAA - sanitæranlegget II

- LILTBRYGGA - sanitæranlegget I

- BUTIKKEN - restaureringen utvendig

SE OG TA FREM PDF-FIL HELT OPPE PÅ SIDEN-

- BUTIKKEN- innvendig

Malingsarbeidet og en "åpen dag" før varene er kommet på plass.

- BUTIKK LOFTET

- STEINKAIET

- ADKOMST- veien nedover

Avkjøring fra Kilaveien - med egen opprustet vei nedover.

MUSEUM

avdeling av Helgeland Museum

Rødøy museum

Avdeling av Helgeland Museum

Gjenstander II

Gjenstander I

Fra butikktiden og det som ble samlet inn

Falch arkivet

Falch arkivet- skannet materiale

2004

Rødøy kystmuseum

-        Falch gamle handelssted

-        8186 Tjongsfjorden

 

 

Ordfører/styremedlem – Olav Terje Hoff

Styremedlem Jann Breivik

Styremedlem Hans Strømdal

Styremedlem Lillian Aarnes Falch

Styreleder - undertegnede

 

REFERAT FRA STYREMØTE 1.7.04

Innkalling til styremøte –  Torsdag 01.07. 2004 kl 16.30

  • Det vedlegges siste oppdaterte regnskap – pr. i dag.
  • Siste skrevne årsmelding – året 1996       
  • Rødøy historielags siste avlagte regnskap.
  • Sakspapirer for øvrig blir fremlagt under styremøtet.

Saker:

1.   Orientering om anleggets 3 bygninger ved en kort befaring.

2.   Rødøy historielag – manglende aktivitet og konsekvenser for stiftelsen.

3.   Den økonomiske situasjon med fremlegg av oppdaterte regnskaper.

4.   Ny gjennomgang av lederfunksjon i stiftelsen styre.

5.   Fremover – kan noe gjøres for å bedre aktivitetsnivået?

6.  Eventuelt.

 

Det ble diskusjon i styret om alle sakene ovenfor samla.

Bakgrunn for diskusjonen i møtet var at det har vært en nærmeste boikott senere år fra stiftelsens eiere – Rødøy kommune og Rødøy historielag.  Siste møte i RH var 30.11.95, dvs. for 9 år siden.  Historielaget skal ved valg i årsmøte se til at stiftelsen styre alltid har motiverte og engasjerte personer som kan gi resultater i utviklingen av stedet,  og de skal også skape et aktivt dugnadsmiljø blant sine medlemmer.  Situasjon siste 9 åra har vært låst fast  og uten engasjement derfra, pga manglende årsmøte og valg. Det har også gjennom en årrekke vært manglende engasjement fra Rødøy kommunen representant i styret og også fra den kommunale ledelse.  Dette har ført til lav aktivitet i stiftelsen siste 3 år  (som undertegnede tar ansvar for) – og dette møte skulle avklare om vi så muligheter videre, eller det bare var ”å kaste kortene”.   Det valgte styre i RH 1995: Kolbjørn, Torstein, Ingvild, Saras og Marit.  Solfrid er 1.varamann og erstatta Saras da han flytta fra Rødøy.

Følgende ble notert ned i referat av sekretær Lillian Aarnes Falch:

”Styret beslutter å ta kontakt med Rødøy historielag med henstilling om at RH kaller inn til årsmøte.   Olav Terje sier seg villig til å ta en samtale med leder i Rødøy historielag Kolbjørn Lorentzen, Jektvik.  Formålet er å få opptatt aktivitet i historielaget – med avklaring av Rødøy kystmuseums skjebne”.

Tjong 17.07.04

Johan Martin Mathisen

Styreleder