Rødøy Lurøy kraftverk AS

1936. NA. Klipp © RLA.

Rødøy-Lurøy Kraftverk

 

Er et typisk kystverk med forsyningsområde som dekker kommunene Rødøy, Lurøy og Træna. Selskapet ble registrert i 1949, og Træna kommune ble tilknyttet kraftverket i 1963.


Gjennom et godt arbeidsmiljø, fornøyde kunder og et godt utviklet samarbeid med andre kraftselskaper skal Rødøy-Lurøy Kraftverk AS være det naturlige valg for alle kundegrupper i vårt dekningsområde.

Reppa kraftstasjon

Fakta

  • Verket har 25 ansatte fordelt på hovedkontor i Tjongsfjorden og avdelingskontor på Tonnes.
  • Målt forbruk hos våre kunder utgjør ca. 75 GWh.
  • Reppa kraftstasjon ble oppstartet i 1956.
  • I 1986 ble det installert ny turbin og generator slik at effekten på   kraftstasjonen ble fordoblet til 10 MW.

 

Med sin beliggenhet på Helgelandskysten i Nordland innebærer dette et omfattende linjenett, fra Melfjordbotn i øst til Træna i vest, som bl.a. består av:

Sjøkabler ca. 170 km

Høyspentlinjer ca. 340 km

Lavspentlinjer/kabler  ca. 420 km

Fordelingstransformatorer ca. 300 stk

1958-1959

Handelskatalog 1958/59: "Rødøy-Lurøy Kraftverk A/s, 1949, aksjekapital 500.000 kr.  Bestyrer Magnus Rønning, elektrisk.verk".

Diverse

2005

20.04.2005: Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, godkjent årsregnskap. Det lokale kraftselskapet økte omsetningen fra 2003 til 2004 bare marginalt og kom i 2004 inn med 42,53 millioner kroner (2003: 42,31 millioner kroner). Resultatet før skatt ble for femte året på rad over 12 millioner kroner. Egenkapitalen er registret til 126 millioner kroner.

2005

03.05.2005: Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, styre. Selskapets styre består etter generalforsamlingen av Leif Finsveen (styrets leder), Steinar Joakimsen (nestleder), Rolf Evenset, Sigmund Normann, Stein Mørtsell, Aina Willumsen og Olav T. Hoff.

2003

16.08.2003: AS Rødøy-Lurøy kraftverk AS; endring av styre. Det nye styret består etter generalforsamlingen av: Steinar Joakimsen, 8762 Sleneset (styreleder), Leif Willy Finsveen (nestleder), Rolf Evenset (styremedlem), Sigmund Normann (styremedlem), Idar Holmen (styremedlem), Kjell Bakken (styremedlem) og Johan Svartis (styremedlem).
Selskapet hadde i 2002 en omsetning på 39,1 millioner kroner med 23 ansatte. Selskapets egenkapital var ved utgangen av 2002 på 123,9 millioner kroner.

2002

04.09.2002: Rødøy-Lurøy kraftverk AS; endring av styre. Styret består nå av Steinar Joakimsen, 8762 Sleneset (styreleder), Rolf Evenseth (nestleder), Sigmund Normann (styremedlem), Idar Holmen (styremedlem), Kjell Bakken (styremedlem), Johan Svartis (styremedlem) og Johannes Bentzen (styremedlem).
Selskapet hadde i 2001 en omsetning på 35,2 millioner kroner og et resultat før skatt på 13,2 millioner kroner.