Noe om fiske i Rødøy

Retur...

Sider

Agn til fisket

Agn var viktig for fiskerne i tidligere tider...

Fiskebrukene

Klippfisk

Noe fra klippfisktiden i Rødøy

Krabbe fisket

Kveite-fisket

Lakse-fisket

Lofotfisket

Oppdrett av fisk i Rødøy

Sei fisket

Sildefisker i Rødøy 1

I tiden før 1915

Sildefisket i Rødøy 2

I tiden fra 1915 og videre

Størje fisket

Torskefisket

Tørrfisk

Fiskeiutstilling

© RLA.

ARTIKLER FRA ÅRBØKER OM FISKE

Overskrift på artikkel i Rødøy historielags årbok nr 6. 13 sider. © RLA.

Artikkel som er i Rødøy historielags årbok nr 6.  Denne er fremdeles til salgs.

Fiske i Rødøy omkring århundreskiftet (1800/1900).

Rødøy historielag sin årbok nr 1 - artikkel skrevet av Magnus Sigurd Mathisen.