N søk

Bedrift (N)

Nordnesøy - poststedet

Nordvernes - poststedet

Nordværnes Koop Innkjøpslag

Et lag som den 10. april 1947 gikk over til å hette VÆRNES SAMYRKELAG. Beskrives nærmere under dette navnet

Nord-Norsk mottakssenter

Avdeling i Kila, Tjongsfjorden. Etablert i det gamle skoleinternatet - senere drevet som gjestegård frem til nå.

Nilsen, D. E. M. (Tjong Øvre)

Nilsen, D.E.M., skredder, agentur i livsforsikring.

Person - Fornavn (N)

Nils Benjaminsen

Snekker på Tjong Øvre

Person - etternavn (N)

Nordvernes

ADM

Poststedet Nordvernes

Egil Endresens verksted

Nordvernes

Hilmar Kristensen. Bø-Kvalvik

Hilmar Kristensen nevnes med "smie og opphalingsslipp for motorbåter".

Hjørnet Handel

Nordvernes. Ørja Heen

Jensen, Richard

Agenturforretning Nordvernes

Nordvernes - poststedet

Rolf og Olav Jensen

Sprengning og graving

Kvalvik Smie

Etablert i Bø-Kvalvika

Mineral AS, Mo, Nordvernes

Firma som er omtalt med tekst og bilde.

Petter Johansen

Jensen, Paul, snekker, Håkaringen.

Rønvik, Olaf

Oppkjøp av Huder og Skind for A/S Riiber, Bergen.

Værnes Samyrkelag

Bestyrer T. K. Heen

Nordværnes Koop Innkjøpslag

Et lag som den 10. april 1947 gikk over til å hette VÆRNES SAMYRKELAG. Beskrives nærmere under dette navnet

Nordnesøy

Angel Olsen

Olsen, Angell, landhandel, fiskeforretning.

Angelbruket AS

Fiskemottak

Nordnesøy - poststedet