Rødøy historielag - REGNSKAPET

Regnskapene

1984

Regnskapet

RØDØY HISTORIELAG - REGNSKAPET ÅRET 1984

Brutto omsetning var kr 96.700.58.
Beholdninger ved start (penger) kr 39.041.55. Beholdning ved utgangen av året kr 25.757.18.

Det er inntekter og utgifter i forhold til salg av kalendere og bok nr 1. Det ble foretatt innkjøp av en nordlandsbåt med kr 16.750.

Merknader til regnskapet:
- 1994 kaldenderen ble inntektstført i 1983 års regnskapet med 480 eksemplarer. I dette regnskap med 565, tilsammen 1045 solgte kalendre.
- 1985 kalenderen er inntektsført med tilsammen 429 kalendre.
- Årboken ble inntektsført med 329 eks. i 1983-regnskapet. I dette med 386, tilsammen 715 solgte eksemplarer.

Ut fra dette skulle det være igjen ca pr 31.12.84:
- 1984 kalendre = ca 155 stk.
- 1985 kalendre = ca 771 stk
- Årboken (1) = ca 285 stk

Regnskapet er datert 2.5.85 og er laget av kassereren Johan M. Mathisen.

1983

Regnskapet

RØDØY HISTORIELAG - REGNSKAP 1983

Omsetningen fra salget var kr 56.993 for hele året.

Beholdning ved slutten av året var kr 56.993.65.

1993 kalender ble trykket i ca 800 eksemplarer. Inntektsført tilsammen 775 stk. Denne ble da så godt som utsolgt i løpet av 4. kvartal 1992 og året 1993.

1994 kalederen ble trykket i 1200 eks. 480 er inntektsført som solgt i året 1983.

1984 årbok (2) er trykket i 1000 eks. 329 bøker er inntektsført i 1983 regnskapet.

Regnskapet ble revidert den 31.1.84.

Tilskudd til Falch gamle handelssted, Stiftelsen

2007

Tilskott

1500

1995-1997

Tilskott

30.000