Lag og foreninger = T

Telnes gravgårdsforening

Fjesboka juni 2018.

Mer

10. jun, 2017

Møte

Opplag om møte med saker til behandling.

Tjongsfjord bondekvinnelag

DETTE ER SKREVET I 1994. Det er et klipp fra brosjyren under her - Bygdedagan i Rødøy 27. og 28. august 1994. © RLA.

Nevnt i Rødøykatalogen 1992-1993:

Stiftet i 1984.

Er medlem av Norges bondekvinnelag.

Laget har 17 medlemmer i 1991.

Leder i 1991: Signe Marie Hansen, 8185 Vågaholmen.

1994

Forsiden et 8 siders (A5)program for Bygdedagene i Rødøy 1994. © RLA.

Tjongsfjord båtforening

Helside

Omtale

Rødøykatalogen 1992-1993:
Forening som ble stiftet i 1982.
Foreningen hadde 40 medlemmer i 1991.
Leder 1991: Rolf Kristiansen.

Tjongsfjord husflidlag

Helside

Omtale

Forening som er svært aktiv - og hadde sitt 30-års jubileum i 2013.

Tjongsfjord idrettslag

Helside

Om laget

Lenke til HELSIDE med omtale. Lag som ble stiftet 1964.

Tjong kapellforening

Helside

Omtale

Kapellforeningen på Tjong er idag (2012) en "historisk" forening, etter å ha vært nedlagt i mange år.  Den ble etablert her på Tjong i 1946 for å arbeide sammen med mennene i kapellkomiteen - med innsamling av penger til et kapell på Tjong.

Tjong - kapellkommiteene

Helside

Omtale

I anledning innsamling gjennom 60 år til kapell på Tjong, var det virksom tre kommiteer i årene 1902-1962.  Det foreligger et omfattende materiale fra dette arbeide.

Tjong leselag

Tjongsfjord og omegn pensjonistforening

Omtale

Foreningen feiret 31. august 1998 sitt 20-års jubileum.   Foreningen ble da startet opp den 31. august 1978.
Mappe i RLA-arkivet med program for jubileumsfeiringen 1998.

Til T-2 siden