Bedrifter som starter med = P

Polar Globe

2005

24.01.2005: Polar-Globe v/ Einar M. Jensen endring av forretningsadresse. Foretaket har meldt endring av adresse fra 8754 Konsvikosen til 8754 Øresvik.

Pedersen, Willy

2005

24.01.2005: Willy Pedersen, endring av forretningsadresse. Foretaket har meldt endring av adresse fra 8754 Konsvikosen til 8754 Øresvik.

Polarsirkelen Kystferie AS

2005

28.02.2005: Polarcirkelen Kystferie AS, endringa av forretningsadresse. Foretaket har meldt endring av adresse fra 8754 Konsvikosen til 8754 Øresvik.

2005

08.08.2005: Polarcirkelen Kystferie AS, godkjent årsregnskap. Tidligere Hilstad Camping fikk i 2004 en omsetning på 1.270.000 kroner og et resultat før skatt på minus 7.000 kroner. Tallene er i hovedsak på linje med situasjonen de siste årene.

23.12.2002

23.11.2002: Polarcirkelen Kystferie AS; rettelse av endring av forretningsadresse. Ny adresse er Kilboghamn, Hilstad, 8752 Konsvikosen med virksomhet i Rødøy kommune.
Foretaket hadde i 2001 en omsetning på nærmere 1,2 millioner kroner og et driftsresultat før skatt på 114.000 kroner.

Polarcirkelen Båttrandsport AS

2005

03.08.2005: Polarcirkelen Båttransport AS, godkjent årsregnskap. Foretaket, som driver cruise- og leieskyss hadde i 2004 en omsetning på 2.136.000 kroner og fikk et resultat før skatt på minus 184.000 kroner. Egenkapitalen er registrert til 88.000 kroner.