Noe om fiskebrukene i Rødøy

Myken

1990

Brødrene Hoff AS

1990

Fiskebruket på Myken konkurs - Br. Hoff overtar

Fiskebruket i Myken brant ned til grunnen i 1986. Umiddelbarnt etterpå ble det bygd opp igjen og Viggo Holmen drev bruket fram til oktober 1990 da han måtte gi tapt. Grunnen var tildels at byggekostnadene hadde blitt høyere enn antatt og at rentenivået hadde steget betydelig. Sparebanken Rana slot bedriften konkurs, gikk så inn i forhandlinger med Hoff-bruket i Jektvik og det ble inngått avstale om at Br. Hoff skulle overta fiskebruket i Myken.

Kilde: 1990-åra på ti minutter (Rødøy kommunes hjemmeside).