Rødøy Stå På

Omtale

2012

Kulturstøtte

Rødøy kulturstyre 30.05.2012.
Sak 012/2012 Søknad om tilskudd til kjøp av bilder frå Tromsø Museum frå Rødøy Stå På.
Rådmannens innstilling: Kulturstyret avslår søknaden.
Forslag framlagt i møtet: Kulturstyret beklager å måtte avslå søknaden. Kulturstyret vil nå starte arbeidet med en kulturvernplan, og vil i den sammenheng komme tilbake til eventuelle innkjøp av fotografier.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Sak 013/2012 Søknad om tilskudd til gjennomføring av seminar i fortellerkunst fra Rødøy Stå På.
Rådmannens innstilling: Søknad om tilskudd til seminar i fortelling- og formidlingskunst åvslås.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.

2013

Årsmøte

Avisa Nordland melder den 28. februar 2013 om følgende nytt fra Rødøy, det neste i denne avisa:
NYVALGT STYRE.
Rødøy Stå på har hatt årsmøte og har valgt nytt styre:
Linda Olsen, leder.
Evelyn Fredriksen, nestledeer.
Bodil Hansen, sekretær.
Malin Arntsen, kasserer.
Reidun Arntsen, styremedlem.