Johan Falch - innledning

© RLA. Johan Falch 1898.

 Hovedsiden for handelfirma JOH FALCH. Firmaet ble etablert 1895, og det eksisterte helt frem til og med året 1975.

 Under på denne siden omtales Johan Falch forhistorie og familiehistorie.  På underliggende sider omtales firmets drift over mange sider.

Mor sin søster til Tjong Øvre i Rødøy

Johanna Mortensdtr Falch (1833). Gift med Mikal Baruksen, Tjong Øvre. Her med sine 3 barn: Anna Helena, Kristine og Petter Arnt Mikalsen.
Skannet fra boka: Slekten Falch I (1979).

Johanna Mortensdatter Falch, også datter av Morten Falch på Tjøtta.  Hun ble i 1863 gift i Meløy kirke med Micael Johan Baruksen. Baruksen var født på Bolga I Meløly 5.3.1838, som sønn av Baruk Nilsen f. 1788, død Bolga 5.12.1841 og Christiana Nielsdatter, f. Thyrhaug, dpt. 30.3.1794.

23. juni 1870 blir det utstedt skjøte til Micael Baruksen på gården Tjong øvre, bruk nr 3, som han da var flytta til. 

1891 - folketellingen

Gårdstunet på Tjong Øvre hvor Michael Baruksen var bosatt. Her er også de store husene til datteren Anna og sønnen Peter kommet opp. © RLA.

Anna Mekalsdatter nevnes hun 1891, født 1870. Hjemmeværende datter, "sypike" og litt husgjerning. Hjemmeværende datter.  De er bosatt på gårdstunet som går frem av bildet her.

Kristine Mekalsdatter nevnes også, søster til Anna, f. 1875. Hun arbeider kreturstell og husgjerning, hjemmeværende datter.

Peter Mikalsen f. 1868 - en eldre bror som fortsatt er bosatt hjemme. Han har jobben som herredskasserer, og lever av kassererlønnen og noget av fiskeriet for seg selv.

Johan Kristiansen f. 1872. Tjener i fiskei og gårdsbruket.

Arnt Johansen, f.1974 er en bror av Johan Falch. Han kom hit til oppfostring hos sin tante og onkel.  Han er da søskenbarn til barna i familien. Han blir boende i Rødøy resten av sitt liv.

Gurine Kanutte Pedersdatter, f. 1877 - er til oppfostring hos familien.

Kristian Moe er fra Hevne Prestegjeld f. 1822 og er "Snedker og smed for egen regning".

Familiens overhoder er da Mekal Baruksen (1838) og Johanna Mortensdatter fra Tjøtta prestegjeld (1833).

 

Mikal Baruksen - husholdningen 1891

Hele husholdningen til Johan Falch sin onkel og noen år senere også hans svigerfar.

Husvik på Tjøtta

© RLA. ((479). Johan Mikal Nilsen, Johan Falch på Tjong Øvre - sin far. Slekten Falch I (1979).

Johan Tanke Falch Johansen ble født i Husvik, Tjøtta, 22. april 1867. Han var sønn av Johan Mikal Nilsen, født 5.2.1834 på Strøm i Vefsen, død på Husvik i 1875. Johan Falchs mor var Petrine Mortensdtr Falch, f. 24. mai 1842 som yngste datter av Morten Arntsen Falch, selveier på Husvik, Tjøtta.  Johan Falchs mor tilhørte den helgelandske Falchslekta, etterkommere etter Petter Jakobsen Falch, fogd på Helgeland først på 1600-tallet og bosatt på Tjøtta gård.   

Juvik, Halsfjord (1881-1895)

© RLA. (478), Petrine Mortensdtr Falch, Johan Falch sin MOR. Boka: Slekten Falch I (1979)

Johan Falchs mor gifta seg opp igjen i 1881 med Nikolai Mathias Olsen (1844-1893). Familien bodde så på Juvik, Halsfjord. Mora Petrine døde der 7.12.1885.

I Petrines andre ekteskap ble det født barna Hilda (1881) og Ottar Alfred (1883).  Begge utvandra til Amerika tett etter århundreskiftet.

1896 Ekteskap

© RLA. (5685). Brudebilde 1896.

Johan Falch sin bror Arnt Olaf Falch var 11 år da hans mor døde og det ble til at han ble sendt til sin tante på Tjong Øvre i Rødøy.  Det er sagt fra Falch datter Jesenia at også Johans føste tur til Tjong skjedde i den anledning. Han dro til Tjong slik at broren skulle bo der. Vi finner Arnt her i folketellingen 1891 - han er da kommet til Tjong Øvre.

10 år senere (18.11.1896) gifter han seg i Rødøy kirke med sin kusine Anna Helene Michaelsdtr, f, 28.12.1870, datter av forannevnte Michael Johan Baruksen og hans hustru Johanna Mortensdtr Falch.

Anna Helene blir gårdeier

1925/1927/1928

Moan av Tjong Øvre ble skyldsatt med egen bruksnr 15 i 1925.   Det utstedes skjøte fra Anna Helana Falch og Joh. Falch til datter Mathilde Johanna Falch for kr 1000. Datert 1927, tinglyst 1928.

1939

I skiftet etter Anna Helene Falch ble gården Tjong Øvre bnr. 3 overtatt av gjenlevende ektefelle Johan Falch.  Det formelle omkring dette skjedde 19. juli 1939.  Gården ble da verdsatt til 12.000 kroner. Mathilde, Frithjof Johan og Inga fikk et tinglyst pantutlegg i gården på tilsammen 8.216 kr - med lik fordeling.

1900 - folketellingen

001 01 Johan Falch 1867 Tjøttø Nor Hf g Fisker og gårdbruger og Fartøireder b
002 01 Anna Falch 1870 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
003 01 Johan Johansen Falch 1898 Rødøy herred* S ug Søn b
004 01 Arnt Falch 1874 Tjøttø FL ug Fisker b
005 01 Nikoline Pedersdatter 1855 Melø Nor Tj e Tjenestepige b
006 01 Ole Johansen 1873 Vefsen Nor Tj ug Tjenestegut, Fiskeri f
007 01 Martin Falch 1862 Tjøttø Nor FL ug Skipper, Fiskekjøb. f
008 02 Mikal Baruksen 1836 Rødøy herred* Hf g Føderådsmand og Fisker b
009 02 Johanna Mortensdatter 1828 Tjøttø Hm g Føderaadskone b
010 02 Ingeborg Baruksdr. 1823 Rødøy herred* FL e Hovedsagelig af formue og kår b

...og det bygges et hus...

Innergården på Tjong Øvre. © Jann Odin Falch og Lillian Aarnes Falch.

4. mai 1902 skrives kontrakt med to snekkere fra Meløy.  Far Edvin Bruås og en sønn.  

"Overtager at oppføre mit paabegynte Vaaningshus paa Tjong."  

Arbeidet skulle etter kontrakten påbegynnes 1. juni d.å. og fortsette sammenhengende til det hele er utført.   Betaling kr 50 ved arbeidets begynnelse og kr 150 ved fullført tømring - og senere utbetales ved fullført arbeide - samt fritt opphold under arbeidet.

Jeg har funnet et brev i arkivet som jeg mener kan knyttes til de materialer som ble brukt her:

Det er brev skrevet 20. juni 1901 fra Storbakken i Rana.  Det er Falch sin svoger Peter Mikalsen, Solheim, som er der og skriver.

"Efter opgave fra Julius Pedersen - er kommet til Sagbruget Storbakken.

450 10 alen 6 tom top.

50 - 14 alen 6 tom top

4 8 til baatbord

24 4 til skaftuger

Saagodt mig at beømme er jeg bange for at en cerka 5 stokker er ikke feilfrie.  Til hr J. Falch."

1910-folketellingen

001 01 Johan Falck 22.04.1867 Tjøtø hf g Landhandler, gaardbr. fiskek. b
002 01 Anna Mikalsdatter 28.12.1870 Rødøy hm g Husfrue b
003 01 Matilde Falk 04.12.1900 Rødøy d ug Datter b
004 01 Anna Falk 17.02.1908 Rødøy d ug Datter b
005 01 Inga Falk 04.12.1904 Rødøy d ug Datter b
006 01 Jessenia Falk 01.03.1906 Rødøy d ug Datter b
007 01 Frithjof Falk 08.12.1908 Rødøy d!! ug Søn b
008 01 Tora Toresen 03.03.1882 Melø tj ug Tjenestepige b
009 01 Arnt Falk 21.04.1874 Tjøtø fl ug Fisker b
010 02 Mekal Baruksen 05.03.1838 Melø hf e Føderaadsmand b
011 02 Ane Jakobsdatter 14.05.1877 Rødøy tj ug Husholderske b

...og staselig er det

I hagen hjemme på Tjong Øvre (Innergården). Johan Falch helt til høyre her. © Jann Odin Falch og Lillian Arnes Falch.

Utenfor sitt hjem i 1932. Fra venstre - Mathilde, Johan, Anna Helene og Jesenia. © Jann Odin Falch og Lillian Aarnes Falch.

Og til sist noen postkort...

Tjongsgårdene i 1920 årene. © RLA.

Tjongsgårdene i 1920 årene. © RLA.