Skogbruk i Rødøy

Tilbake...

Sidene

2012 Uttak av tømmer på Tjongsfjordhalvøya

Her parti fra Tjong Nedre, nedenfor Fjellheim og Åsheim, krysset på veien opp til disse brukene. Oktober 2012. Det skoges nå i fjellet med "Skogsmaskin" og det selges tømmer fra Åsheim og Alfheim, og mulig flere? Også i Æsvik er det tatt ut tømmer med denne maskinen. © RLA (Johan M. Mathsien).

og litt mer

Her parti fra Tjong Nedre, nedenfor Fjellheim og Åsheim, krysset på veien opp til disse brukene. Oktober 2012. Det skoges nå i fjellet med "Skogsmaskin" og det selges tømmer fra Åsheim og Alfheim, og mulig flere? © RLA (Johan M. Mathsien).

Div

2003

Restmidler i spesielle miljøtilskudd i 2013

Rødøy kommune har ledig restramme på tilskudd til drenering og skogmidler. Merk søknadsfrister i november!
Tilskudd for drenering er for grøftearbeid som gjøres innen 3 år fra godkjent tilsagn. Det gjelder for grøfting på dyrka jord som har vært tidligere grøfta. Ledig ramme er kr 37 540. Siste frist 8. nov 2013.

Tilskudd i NMSK er for arbeid i skogkultur som gjøres ferdig i høst 2013 på godkjent tiltak. Ledig ramme er kr 11 926. Frist til kommunen er 20. nov 2013.

Søkere må straks ta kontakt med landbrukskonsulent Ole Edgar Nilssen ved Teknisk etat.
Midlene har vært tidligere lyst ut fra kommunen i år.
Rødøy kommune, Teknisk etat
Ole Edgar Nilssen
Landbrukskonsulent
epost: ole-edgar.nilssen@rodoy.kommune.no
tlf 75 09 80 36
mob 950 74 751

1970 12

RLA 21133

1969 - bidrag skogvei

© RLA (20982).

1967 april

© RLA (20834).

1933

© RLA (765).