Tjongsfjorden Båtforening

Om denne

29. mai, 2017

Ja, Vips ivei

VIPPS,Tjongsfjord båtforening.
Hei,folkens.
Vi har nå fått opprettet en VIPPS konto på Tjongsfjord båtforening.
Denne kan brukes til det meste av betalinger til Tjongsfjord båtforening.
Oppslag om dette vil komme i tillegg i Hamn i nærmeste fremtid.
Søk opp Tjongsfjord båtforening som mottaker i VIPPS.
NB! Meget viktig at man skriver i melding i VIPPS om HVA man betaler for ,om det er for vaffler og kaffe,vaskemaskin,
gjestebåtplass (Ant.båtplasser+ant.døgn pr.båt a kr.150,-),
slippsett, osv.ellers blir det bare tull i regnskapet.
De som bare ønsker å støtte Tjongsfjord Båtforening i form av å gi ett bidrag ,har også nå muligheten til å gjøre dette via .VIPPS.
Husk ! Merk HVA du betaler for i VIPPS !
VIPPS ivei !
Mvh
Daniel

26. mai, 2017

Dugnad

Dugnadsprosjekter i 2017.
Det har vært påpekt fra en del medlemmer at det har vært vanskeligheter med å kunne delta i dugnadsarbeider pga.tidspunkter osv.
Her er noen prosjekter der det enkelte medlem kan tilpasse sin dugnadsinnsats helt individuelt.
1 Maling :
* Male sør og vest vegg +bod-vegg på klubbhuset rød,
* Male staffasje,kai-gelender,vinduer og dører hvite.
Nødvendig utstyr til dette står i boden i gangen på klubbhuset, Maling ,koster,whitesprite .
Dette burde være noe de fleste kan gjøre som delprosjekt.
2 Spyling av gjestebrygge.
* Spyl måseskit av gjestebrygga og ellers der det er nødvendig.En spylerunde av gjestebrygga tar en knapp halvtime.
Jeg spylte den idag 25/5 og det tok 20 min.
Om hvert medlem spyler 1 gang hver iløpet av sommeren så burde denne brygga være rein mesteparten av tiden,spyl ved behov.
Dette burde være nok en overkommelig oppgave som er mulig å tilpasse for det enkelte medlem,kan utføres døgnet rundt.
3 Skraping av pongtonger.
*Hvert medlem skraper sin egen bås/båtplass.
*Skraping av pongtonger på gjestebrygge,gjesteplasser
,vestside mellombrygga og øvrige fellesarealer
.
Dette er også mulig å gjøre som delprosjekter,skrap det man kan når man kan.Alene eller med andre.
Benytt TBF`s snøskyffel,spade som ligger i ute-boden,eller ta med eget egnet utstyr.
Dugnadstimer føres i dugnadsboka/loggen som ligger i klubbhuset som vanlig.
Vedlagt noen illustrasjoner (Disse ligger også i klubbhuset)

2017

Årsmøtet 2017

Etter dagens årsmøte, består styret og øvrige valgte av følgende medlemmer:
Daniel Olsen, leder og vara havnesjef
Jann Odin Falch, sekretær og havnesjef
Arild Lorentsen, styremedlem og slipsjef
Brigt Skeie, styremedlem
Harald Fagereng, styremedlem.
Valborg Fagereng, kasserer
Aud Angell, revisor

1982

Stiftet

Rødøykatalogen 1992-1993:
Forening som ble stiftet i 1982.
Foreningen hadde 40 medlemmer i 1991.
Leder 1991: Rolf Kristiansen.