Tjong kapellforening

OM

Om

Kapellforeningen på Tjong er idag (2012) en "historisk" forening, etter å ha vært nedlagt i mange år.  Den ble etablert her på Tjong i 1946 for å arbeide sammen med mennene i kapellkomiteen - med innsamling av penger til et kapell på Tjong.

1956-1981

Regnskaper

REGNSKAPSBILAG for Tjongsfjord Kapellforening

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1981

1966 Diverse papirer i anledning kjøp av orgel
1966 Revisjonsrapport skrevet av Ola Bikset, Tjong.
Diverse papirer postsparebanken
Postsparebankbøker