Falch på Tjong

Mathilde driver alene videre

Hovedsiden

Noen år etter driften opphørte

Et bilde tatt noen år etter at driften til Mathilde opphørte 1975, og før bryggene ble skadet under en storm.

1964 - møbelsalg

© RLA og Falcharkivet.