Lag og foreninger som startet med T (T2 side)

Tjong misjonsforening

Helside

Omtale

Omtales på en helside, lenke dit.

Tjong-ÅG jaktfelt (Valdstyret)

Omtale

SKRIV TIL ALLE GRUNNEIERE.
Møte valdstyre Tjong-Åg jaktfelt 22.02.2012.
Tilstede: Torsten Siminsen, Roar Nilsen og Henry Taraldsen.
Dessuten Jan Odin Falch, valdansvarlig vald nr. 10.
Kim Engen, jaktleder.
Nye jegere: Frist påmelding 1. mai.
Påmeldte til nå: Christer Mathias Andersen, Pål Hansen og Vegard Limstrand.
Deling av jaktlaget.
På grunn av et økende antall jegere er det blitt vanskelig å administrere jakten, og det oppleves som at jaktsikkerheten ikke lengre er forsvarlig.
Det vedtak derfor at jaktlaget deles i to.  Dette vil gjøre det enklere både å administrere jakten og å ivareta sikkerheten.
Det etableres derfor en ordning hvor jakten foregår med to separerte jaktlag hvor jegerne fra Meløy jakter på Meløy areal og jegerne fra Rødøy jakter på Rødøys areal innen jaktfeltet. Dersom en av lagene skyter sine tildelte dyr åpnes hele arealet for det andre jaktlaget.
Hvert av lagene sørger for kjøttfordelingen innen sitt område.
Vi forutsetter at tidligere vedtatte regler og etablert praksis vedrørende jakt og kjøttfordeling fortsatt følges.
Ordningen iverksettes for jakten i 2012 og evalueres før jakten i 2013.
 
Torsten Simonsen (sign)
Roar Nilsen (sign)
Henry Taraldsen (sign).

Tjongsfjord mannskor

Omtale

Tjongsfjord mannskor er nevnt i et brev som Torolf Monsen, sendte til "Våre sambygdninger" den 18. april 1970. Koret var da nedlagt og kapellet brukte da det orgel som koret tidligere hadde kjøpt.

"Det orgelet som i dag er på Kapellet tilfredstiller på langt nær fordringene til et kirkeorgel. Ennvidere ble det i sin tid innkjøpt av Tjongsfjord Mannskor, og selv om koret for tiden ikke eksisterer forandrer ikke dette eiendomsforholdet".

Tjongsfjord-Revyen

Helside

Omtale

Tjongsfjord sangkor

Omtale

Rødøykatalogen 1992-93:
Stiftet 1977.
Koret hadde 22 medlemmer i 1991.
Leder i 1991: Gerd Thyrhaug, 8186 Tjongsfjorden.
Også omtalt i heftet til Rødøystevne 1991 hvor det var deltagelse: "Stiftet 1978 (?)  Dirigent: Tor Einar Andersen.  Koret består av 22 utøvere, har i april 91, hatt seminar v/Finn N. Løvdal.  De har ellers sine ukenlige øvelser, og er i følge formannet et muntert kor som liker å synge.".

Tjongsfjord skytterlag

Omtale

Lærer M. Bikset i unge år - da han var lærer på Tjong. © RLA.
Tjongsfjord skytterlag
Martinus Johannes Bikset kom som lærer til Tjong skole høsten 1907. Året var han med (initiativtaker?) å starta Ungdomslaget og skytterlaget.
Det er foreløpig ikke flere kilder til laget, enn kort nevnt i sønnens artikkel om han i årbok for Rødøy nr. 3.

Tjongsfjord Vel

Omtale

?

Torsdagklubben, Storselsøy

1988

Omtale

Rødøykatalogen 1992-1993:
Klubb stiftet i 1988.
Hadde 6 medlemmer i 1991.
Leder 1991: Heidi Isaksen.

Tjongsfjord sykehjem - stiftelsen

© RLA 15134. Avis 03.07.1997.