O.S. Jæger & Søn, Selsøyvik. (2)

Handelsfirmaet i Christian Jægers sin tid som eier og driver.

1901 Sønnen Thoralf

© RLA. (1811).

I et brev fra 1920 ser en at han driver forretning fra Bergen:

Johan Falch på Tjong er en av de som bruker Thorolf Jæger som megler ved salg av tørrfisk.  Et skriv fra Jæger av 6.12.1920  bekrefter dette.  Samla beøp for fisken etter utgiftene var 13.174.

Av brevarket får en vite at han driver en "Mægler & Commissionsforretning". Omsætning av aktier, fonde og faste eiendommer".

1920

Post 2338.
SELSØYVIK. Bra SL 27.VII.20 på bankobrev, grad 4, ank.stpl. Grønøy bak.

1922

© RLA (11756),

1924

Regning fra O. Jæger til John Falch 1924 på 5 sekker landsmel.

"5 sekker a kr 21,50 kr 107,50 beses meg tilsendt. Utsalgsprisen er satt til kr 25.-"

Vi ser her at Falch hadde kr 3,50 pr sekk i bruttoavanse.

Div

1924

1924 Utdeling av landsmel TJONG

UTDELT LANDSMEL FOR TJONG JULI - 15. AUGUST 1924

Joh. Ulrik, Kvalvik, 15 kg
Joh. Bloch, Bjerga, 20 kg
Nils Thomassen, Bjerga, 30 kg
P. Berntsen, Kjætvik, 25 kg
Martin Eliassen, Kjætvik, 10 kg
P. Ingebrigtsen, Reppen, 15 kg
O. Thomassen, Reppen, 20 kg
Peder Johansen, Breivik, 20 kg
David Olsen, Breivik, 10 kg
Anton Olsen, Breivik, 20 kg
Erling Nikolaisen, Tjong, 15 kg
Schønning Tangstad, Tjong 20 kg
Ole Davidsen, Tjong, 10 kg
Josefine Hagevik,Tjong, 25 kg
Johan Andersen, Tjong, 25 kg
Hanna Danielsen, Tjong, 10 kg
Peder Nilsen, Tjong, 15 kg
Edvin Nilsen, Tjong, 15 kg
Anton Dyrås, Tjong, 10 kg
Johan Aarnes, Breivik, 10 kg
Ole Bjerkeli, Breivik, 10 kg
Johan Johnsen, Breivik, 15 kg
Johan Kristiansen, Breivik, 25 kg
Lyder Gundersen, Bjerga, 10 kg
Petter Støt, Tjong, 10 kg
Anne Olsen, Breivik, 10 kg
Hans Reppen, 10 kg
Thomas Bjerkeli, 10 kg
Trygve Hagevik, Tjong, 15 kg
Tilsammen 455 kg
Fristen for utdelingen er sat til 15.de august hvorefter salget er frit.
Selsøyvik 5.7.24. O. Jæger

1933

© RLA (2562).

Firmaets tidligere historie