S søk

Bedrift

SEA Ltd Norway AS

Selsøyvik, Poststedet

Sjærsgårdro

Skjærgårdsro overnatting, Gjesøy.

Storselsøy, Poststedet

Strøm, Jakob

Strøm, Jakob, småbruker og båtbygger, Grinvær.

Sørfjorden patentslip

Olaf og Adolf Johansen. Reidar Skivik.

Sørfjorden - poststedet

Sørdalselva kraftverk

Personer FORNAVN

Sigvald Johansen

Noteier, Gjesøy. Sigvald Ludvig Jentoft Johansen f. 1890.

Simon Einvoll

Skreppehandler på bruket Einvoll under gården Vågeng.

Sigurd Hagevik

Brødrene Harald og Sigurd Hagevik som hadde firma sammen.

Sverre Dypvik

Dypvik, Sverre. Skipper, fraktfart.

Personer ETTERNAVN

Sundberg, Jens

Drev Bø Pelsdyrgård

Strømdal, Ronja

Kro på Rødøya som har hatt forskjellige eier og brukere opp gjennom årene siden Hans-Arne Arntsen bygde den som første eier.

Strøm, Jakob

Strøm, Jakob, småbruker og båtbygger, Grinvær.

Skivik, Reidar

Sørfjorden patentslip - se mer.

Selsøyvik

Jæger, O. S. & Søn (1)

Handelsfirma som er beskrevet over to sider.

Jæger, O. S. & Søn (2)

Handelsfirma som er beskrevet over to sider.

Olaf Jæger

Jæger, Olaf. Poståpner og Dampskibseks., motorbåtskyss og laksefiske.

Paul Jensen, Håkaringen

Jensen, Paul, snekker, Håkaringen.

Selsøyvik - poststedet

Svinvær

Alfred Danielsen

Danielsen, Alfred, gårdbruker og fiskeforretning Svinvær.

Jørgen Jakobsen

Jakobsen, Jørgen, Svinvør. Snekker.

Storselsøy

Hans Gjersvik

Gjersvik, Hans. Storselsøy. Snekker.

Storselsøy - poststedet

Sørfjorden

Martin Engvold

Handelsforetning m.m. Sørfjorden 1914.

Ingolf Envold

Handelsforretning og fiskekjøp i Sørfjorden.

Jørgen Johansen

Landhandel og skipsekspedisjon i Sørfjorden.

Sørfjorden - poststedet

Skreppehandlere

Einvoll, Alsing

Helsiden - Einvoll brødrene

Einvoll, Kåre

Helsiden - Einvoll brødrene

Einvoll, Simon

Helsiden - Einvoll brødrene