Nord-Norsk mottakssenter, avd. Tjongsfjord

FJESBOKSIDE....

 

Tjongsfjord Enslig Mindreårig Avdeling åpner 01.03.16. Vi forventer at det i løpet av mars måned vil ankomme 30 ungdommer mellom 15 og 18 år.