Sørfjorden i Helgeland

© Johan Martin Mathisen.

8190 SØRFJORDEN I HELGELAND  

Opprettet : 1896-04-01
Nedlagt : 1997-09-30

SØRFJORDEN I HELGELAND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Oldervik, i Rødø herred, Nordre Helgeland fogderi, under Bodø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.4.1896. Sirk. 8, 19.3.1896.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Navnet ble fra 1.11.1975 endret til bare SØRFJORDEN. Sirk. 36, 29.9.1975.

Underpostkontoret fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C. Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8190 SØRFJORDEN er lagt ned fra 1.10.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 25, 19.9.1997. 

Stempler

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere/bestyrere

© Johan Martin Mathisen.

(8190)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. O. J. Markussen 1.4.1896.
Ds.eksp. Martin Engvold 1.4.1921 (f. 1886, død 6.8.1953).
Margot Engvold under ledighet fra 6.8.1953.
Ds.eksp. Jørgen Angel Johansen 1.11.1954 (f. 1913).
Gurine Murie Johnsen 1.12.1977 (f. 1916).
Geir Kristian Aanes 1.1.1984 (f. 1961). 

Lønn

© Johan Martin Mathisen.

Den/de først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1898 kr. 50,-, i 1907 kr. 100,-, i 1912 kr. 200,-, i 1913 kr. 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

© Johan Martin Mathisen.