Poststedet Myken

8181 MYGEN (nedlagt)

Poståpneri - Rødøy (Nordland)
Opprettet : 1872-01-01
Nedlagt : 1997-08-31

MYGEN poståpneri, på fiskeværet, i Rødø prestegjeld, Nordre Helgeland fogderi, under Namsos postkontor, ble underholdt fra 1872 med virksomhet i fisketiden 1.1.--31.3. hvert år. Sirk. 27, 2.11.1871.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Bodø postkontor. Sirk. 14, 25.6.1886.

Fra poststedsfortegnelsen 1892 sees navnet skrevet MYKEN.

Poståpneriet ble framtidig underholdt i den tiden stedet ble anløpt av dampskip (for tiden januar--august) i stedet for bare under fisketiden. Senere hele året. Sirk. 21, 7.6.1901. 

og noe mer...

Ved innføring av postnummer i Norge fra 18.3.1968 fikk MYKEN tildelt postnr 8199.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8199 MYKEN ble lagt ned fra 1.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 16, 30.6.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk MYKEN nytt postnr 8183.

Fra 1.10.2000 fikk MYKEN nytt postnr 8181. -- Kilde: Posten salg og distribusjon. 

Poståpnere/bestyrere

(8199 / 8183 / 8181)

Poståpnere/styrere:

M. B. Krogh Theting 1.1.1872.

Postbef. og fisker Hans Johannesen Mygen i 1873.

Elias Johansen Myken 7.1.1889 (f.1858, død 21.11.1921).

Emil O. Eliassen 1.3.1922 (f.1879).

Under tjenestefri fra 31.3.1924 til 1.1.1926 med Gunvor Eliassen som vikar.
Emil O. Eliassen døde 7.4.1960.

Laurits Eliassen 1.8.1960 (f.1929). 

Stempler

Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker i indre ring ble tilsendt den 23.6.1881.

Lønn

Brevkort Mygen 11.VII.07
Brevkort som ble sendt fra poststedet Mygen 11. juli 1907. Sendt til Herr Johan Falk, Tjong, Po. Tjongsfjorden.
Sendt fra Anders Eliassen, Myken.
© Jann Odin Falch og Lillian Aarnes Falch.

Årlig poståpnerlønn:

1876 1889 1895 1901 1908 1913 1917
Spd. 5
Kr 30 60 100 200 250 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Bjørn Skauges "posthistorie" fra Myken

© RLA (Johan Martin Mathisen).

På "SAGANETT" - en omfattende lokalhistorie for gården Myken....ligger hans versjon av posthistorien for Myken.

Bjørn har også skrevet en svært god artikkel for Rødøy historielags årbok om nettopp dette - Mykens posthistorie.

Rek

© RLA (Johan Martin Mathisen).