SØRDALSELVA KRAFTVERK (Strømdalskraft SUS)

Historikk

23.01.2013

Avisa Nordland

Avisa Nordland 23. januar 2013.

Mer kraftproduksjon i Rødøy. Rødøy: Minikraft AS har på vegne av Strømdalskraft SUS søkt NVE om konsesjon for utbygging av Sørdalselva kraftverk i Rødøy. Det er grunneier Hans Strømdal som har fallrettighenee i området, som ligger mellom Kistatinden og innerfjellet øst for Jektvika.

Årsproduksjonen i Sørdalselva kraftverk ere beregnet til 5,8 GWh, basert på et aggregat med 2600 kW installert effekt.