Poststedet Storselsøy

8197 STORSELSØY (nedlagt)

Poståpneri - Rødøy (Nordland)
Opprettet : 1909-01-01
Nedlagt : 1997-10-31

STORSELSØY poståpneri, på dampskipsanl.øpsstedet, i Rødøy herred, Nordland amt, under Bodø postontor, ble underholdt fra 1.1.1909.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkonotor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontore C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8197 STORSELSØY ble lagt ned fra 1.11.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 26, 30.9.1997. 

Stempler

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere/bestyrere

(8197)

Poståpnere/styrere:

Gårdbr. Jens P. Wærnes 1.1.1909.

Torald Ø. Heen 26.8.1909.

Alfred Heen 1.10.1920 (f. 1887).

Ds.eksp. Thorbjørn Ansgar Gjersvik 1.2.1960 (f. 1940). 

Lønn

Årlig poståpnerrlønn var i 1909 kr 50,-, i 1912 kr 200,-, i 1913 kr 250,-, og fra 1917 kr 300,-.

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.


Kilde: Postmuseets Poststedsdatabase,

1936

© Johan Martin Mathisen (frimerkesamling).