Bedriftens navn starter med = E

Ellefsen, Anna

2002

03.09.2002: Anna P. Ellefsen; nyregistrering av enkeltmannsforetak med forretningsadresse Værnesos, 8188 Nordvernes. Foretakets formål er dyrkning av jordsbruksvekster, kombinert husdyrhold og planteproduksjon. Salg av melk, kjøtt av storfe og sau, samt ull.
Innehaver er Anna P. Ellefsen, 8188 Nordvernes

Einbo AS

2005

31.05.2005: Einbo AS, godkjent årsregnskap. Selskapet hadde null omsetning i 2004 og et resultat før skatt på minus 3.000 kroner. Selskapets egenkapital er på 76.000 kroner.

2004

28.01.2004: Einbo AS; endring av kapital. Einbo AS, 8185 Vågaholmen har økt sin aksjekapital fra 50.000 til 100.000 kroner.
Selskapets formål er å drive utleie av egen fast eiendom og hadde i 2002 en egenkapital på 34.000 kroner og 0 kroner i driftsinntekter.

Einvoll, Alsing

Har egen HOVEDSIDE samme  med brødrene Kåre og Simon.

Bosatt på bruket Einvoll under gården Vågeng i Rødøy. Skreppehandler og fotograf.

Einvoll, Kåre

Har egen HOVEDSIDE samme  med brødrene Alsing og Simon.

Bosatt på bruket Einvoll under gården Vågeng i Rødøy. Skreppehandler.

Einvoll, Simon

Har egen HOVEDSIDE samme  med brødrene Kåre og Alsing.

Bosatt på bruket Einvoll under gården Vågeng i Rødøy. Skreppehandler og gårdbruker.

Eliassen, Emil

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20322),

Nevnes som poståpner og med fiskeforretning på Myken i Norges Handelskalender 1947-1948. Inntekt: 7400.  Formue: 19000.

Handelskalender 1952-1953: Inntekt: 5200. Formue: 33000.

Handelskalender 1958-1959: Poståpner og fiskeforretning.

Eliassen, Johan

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20324).

Nevnt som gårdbruker og med fiskeforretning på Myken (fra 1906) i Norges handelskalender for året 1947-1948.  Inntekt: 2000.  Formue:17000.

Eliassen, Johan - mere

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20323).

Endresen, Egil verksted

© RLA.

Verksted med adresse Nordvernes.

Engen, Eva - drosje og ambulanse

Drosjekjøring fra Kilabakken i Tjongsfjorden - fra 1. oktober 2003.  Overtar kjøringen etter at Edvin Bang måtte gi seg etter fyldte 70 år.

Engvoll, Martin

© RLA. 1954.

Kjøpmann, poståpner og ekspeditør - Sørfjorden i Helgeland (Rødøy).

Handelforretning fra 1914.

Engvold, Martin - forts

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20322),

Engvold, Ingolf

Handelskatalog 1958-59: Engvold, Ingolf M. Landhandel, fiskeforretning.